Isät

Päivän rukous

Herra, tänään tuomme eteesi ne isät,
joiden lapset ovat lähteneet
lähetystyöhön.
Isät, jotka ovat ylpeitä
lastensa rohkeudesta,
mutta joilla on siitä huolimatta
aika usein ikävä lapsiaan.
Siunaa heitä.

Tuomme eteesi isät,
jotka ovat lähteneet lähetystyöhön
lastensa kanssa.
Siunaa heitä.

Tuomme eteesi ne isät,
jotka lähetystyöhön lähteminen
on väliaikaisesti erottanut
aikuisista lapsistaan,
jotka ovat jääneet Suomeen
tai jotka asuvat
jossakin muussa maassa.
Siunaa heitä.

Rakas Taivaallinen Isä.
Tänään kiitämme
omista isistämme ja isoisistämme,
ja Sinusta,
Taivaallinen Isämme.

Jeesuksen nimessä,
Aamen.

 

© Outi Saari