Keskeytynyt rakennustyö

Päivän rukous

“Silloin keskeytyi
Jumalan temppelin rakennustyö
Jerusalemissa,
ja se oli pysähdyksissä
Persian kuninkaan Dareioksen
hallituskauden toiseen vuoteen asti.”
(Esra 4:24)

Herra, kiitos, että Sinä tiedät
meidänkin elämämme
jopa vuosikausiksi
pysähtyneet rakennustyöt.
Kiitos, että kaikella on aikansa,
keskeytymisilläkin.

Ja kun aika on, työt jatkuvat.
“Silloin Serubbabel, Sealtielin poika,
ja Jesua, Josadakin poika,
panivat Jerusalemissa jälleen käyntiin
Jumalan temppelin rakennustyöt,
ja Jumalan profeetat olivat heitä tukemassa.”
(Esra 5:2)

Herra, lähetä meidänkin elämäämme näitä
serubbabeleita ja Jesuoita,
jotka panevat rakennustyöt uudelleen käyntiin.
Lähetä myös Jumalan profeettoja, rohkaisijoita,
jotka ovat meitä tukemassa.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Saari