Lapsi- ja nuorisotyö Säin medee -seurakunnassa

Päivän rukous

Herra, pyydämme siunausta ja johdatusta
lapsi- ja nuorisotyölle Säin medee -seurakunnassa.
Anna meille läheteille työaikaa ja jaksamista
tehdä työtä seurakunnassa viikonloppuisin
lasten ja nuorten kanssa.
Johdata työtä niin,
että se tavoittaisi uusia ihmisiä.

Anna englannin kielen kerhon ja musiikkikerhojen
olla iloisia kohtaamisen paikkoja,
joihin on helppoa tulla
ja joissa sinun valosi voisi loistaa kirkkaana.

Siunaa nuorten raamattupiiriä
ja ole auttamassa silloin,
kun jokin raamatunkohta on vaikea
ymmärtää tai selittää.
Puhuttele nuoria sinun sanasi kautta
ja anna sen juurtua
heidän elämäänsä oppaaksi ja ohjeeksi.

Kiitämme uusista kävijöistä
lasten ja nuorten toiminnassa.
Siunaa heitä
ja johdata heidät tulemaan
myös uudelleen kirkolle.
Anna työn kantaa hedelmää.

Aamen.

 

@ Ella Henriksson