Mamabebiikai

Päivän rukous

Pyhä Jumala, Rakas Taivaallinen Isä.
Kiitämme Okayaman seurakunnan yhteydessä
tänään kokoontuvasta Mamabebiikaista,
äiti-lapsikerhosta.

Siunaa kaikkia kerhoon tulijoita.
Anna hyväntuulinen ilmapiiri,
jossa kaikkien on helppoa olla.
Siunaa lähettiämme Johanna Perendiä
kerhon vetäjänä,
ja anna hänelle viisautta ja rakkautta
hengellisiin opetuksiin.
Kosketa Sanallasi yhtä lailla lapsia kuin aikuisia.

Siunaa myös Johannan ja Jürin
Touko-poikaa leikeissä muiden lasten kanssa.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Rajala

Päivän rukous

Rakas Taivaallinen Isä.
Kiitos mamabebiikaista eli äitivauvakerhosta
Itä-Okayaman seurakunnassa Japanissa.
Kiitos, että moni ei-kristitty äiti ja vauva
on uskaltanut tulla mukaan mamabebiikaihin.
Kiitos jokaisesta äidistä ja lapsesta,
jotka ovat toiminnassa mukana.
Suurin osa heistä kuulee mamabebiikaissa
rakastavasta Jumalasta ja sinusta, Jeesus,
ensimmäistä kertaa.
Anna Raamatun kertomusten
jäädä heidän mieleensä
ja johdata heidät tuntemaan sinut
omana Vapahtajanaan.
Moni tuntemani japanilainen
pienen lapsen äiti tuntee itsensä yksinäiseksi.
Anna äitien löytää ystäviä kerhon kautta.
Aamen.

© Johanna Perendi