Muukalaisena maailmassa

Päivän rukous

“Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä,
jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille,
jotka pelastumme, se on Jumalan voima.”
(1. Kor. 1:18)

Taivaallinen Isä,
yhä useammin tiedostan olevani
kahden maan kansalainen.
Tunnen oman muukalaisuuteni
siellä missä kuljen, toimin
ja teen työtäni. 

Uskoni Sinuun, Jeesus, on aarre,
josta tahtoisin iloita avoimesti,
ja jonka tahtoisin jakaa kohtaamieni
ihmisten kanssa, 
mutta aina en tiedä, 
mistä aloittaisin. 

Joskus havaitsen näkymättömän muurin
lähimmäiseni ympärillä.
Hänen elämänsä on valmis, 
hän on valinnut tiensä, 
hän on itsensä herra. 

Jeesus, juuri häntä Sinä etsit. 

Lähetyskenttä alkaa oveni takaa,
ja se on usein kivikkoinen 
ja täynnä torjuntaa.
Kuitenkin saan kiittää Sinua Herra, 
sillä Sinun voimasi tulee täydelliseksi 
minun heikkoudessani. 

Jeesus, kiitos, että Sinä olet paimeneni.
Kiitos, että et lähetä minua 
syntistä ja pelkäävää 
tekemään valtakuntasi työtä yksin, 
vaan kuljet kanssani ja valmistat tieni. 

Jeesus, nimessäsi,
aamen. 

© Outi Pakkanen