Muutoksia Mongoliassa

Päivän rukous

Pyhä Jumala,
Rakas Taivaallinen Isä.
Kiitos, että olemme saaneet tehdä kehitysyhteistyötä
Mongoliassa yli 15 vuoden ajan
paikallisen yhteistyöjärjestömme FLOM-M kanssa.
FLOM-M käy parhaillaan läpi suurta muutosta.
Herra, ohjaa tätä prosessia eteenpäin.
Siunaa kaikkia prosessissa mukana olevia työntekijöitä:
mongolialaisia työntekijöitä, lähettejä ja kotimaasta käsin
Mongolian-työssä mukana olevia.
Anna heille viisautta muutoksen aikoihin
ja anna työlle uusi, Sinun haluamasi suunta.

Näet myös, miten kehitysyhteistyöhankkeiden
jatkorahoituksen odottaminen
tuo epävarmuutta työyhteisöön.
Auta, että Suomen ulkoministeriö
jatkaisi Mongoliassa meneillään olevien hankkeiden tukemista,
jotta työ voisi jatkua.
Anna johtajille viisautta toimia rakentavasti
hankehakemusten käsittelyä odotettaessa.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Rajala