Pue meidät rakkauteen

Päivän rukous

 “Te, jotka olette Jumalan valittuja, 
pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis 
sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen,
 nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. ” 
(Kol. 3:12)

Kiitos Herra, että olemme sinulle rakkaita.

Tuomme eteesi kehitysyhteistyöhankkeidemme 
paikalliset yhteistyökumppanit ja yhteistyömme.

Pyydämme, että näkisimme toinen toisemme 
kuten sinä näet meidät, rakkaina.
Pyydämme, että puet meidät 
ystävällisyyteen ja kärsivällisyyteen, 
että työyhteisöinä voimme rakentaa, 
vahvistaa ja kannustaa toinen toisiamme.

Kiitos, että rakkautesi tekee kaiken täydelliseksi. 
Suo meidän toimia tuon rakkauden kautta.
Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, 
sillä se tekee kaiken täydelliseksi 
(Kol 3:14)

@ Eeva