Rajallinen aikamme

Päivän rukous

”Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja
hänen rakkautensa suo lohdutusta,
jos Henki meitä yhdistää ja jos tunnemme
hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan,
niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä.
Liittäköön teitä toisiinne
rakkaus, sopu ja sama mieli.”
(Fil. 2:1–2)

Mitä Paavali ajattelisi, jos näkisi meidät
tänä päivänä? Emme ole kovin sopuisia.
Väittelemme ja kiistelemme.
Mielellämme tulkitsemme Raamattua
oikeuttaaksemme sen,
mitä itse tahdomme.

Herra, me tarvitsemme Pyhää Henkeäsi.
Ilman sitä me eksymme.
Kokoa meidät Hengessä yhteen
omaksi kansaksesi.

Auta, että kiiruhtaisimme viemään
evankeliumia eteenpäin.
Auta meitä etsimään Sinun tahtoasi
niin kauan kuin meillä vielä on aikaa.

Jeesus, siihen saakka, kunnes Sinä tulet takaisin.

Aamen.

© Outi Pakkanen