Unelmana kuolla kristittynä

Päivän rukous

Pyhä Jumala, Rakas Taivaallinen Isä.
Rukoilemme japanilaisen naisen puolesta,
jonka haaveena on tulla kastetuksi
ja kuolla kristittynä.
Kastepaikkakin on jo valittuna,
lähettimme kotikirkko,
mutta haave on vasta haaveen asteella,
konkreettiseksi tavoitteeksi ja toiminnaksi
se ei ole vielä muuttunut,
kiinnostus Raamattuunkin on hiipunut,
vaikka haave elää.

Pyhä Henki,
kosketa Sinä häntä,
jotta haave muuttuisi tavoitteeksi
ja todellisuudeksi.
Anna hänelle jano lukea Raamattua
ja lähestyä Jeesusta, elävää Jumala.
Kiitos siitä, että Sinä lähestyt niitä,
jotka lähestyvät Sinua.

”Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä.
Puhdistakaa kätenne, synnintekijät,
puhdistakaa sydämenne,
te kahtaalle horjuvat!” (Jaak. 4:8)

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Saari