Viimeisenä palkatut

Päivän rukous

Vertauksessa viinitarhan työmiehistä
(Matt. 20:1–16) viinitarhan omistaja
kävi torilla useamman kerran.

Miltä tuntui heistä,
jotka olivat odottaneet palkkaamista
pitkän päivän?
Vai tuliko osa heistä torille vasta myöhemmin?
Ehkä heidän joukossaan oli sellaisia,
jotka epäilivät mahdollisuuksiaan tulla palkatuiksi.
Ehkä ensimmäisinä työhön tarjoutuivat
vahvimmat työmiehet
ja heikommat viimeisimpinä.
Ehkä osa väisti aikaisemmin sivummalla
vahvempien tieltä,
ettei olisi joutunut pettymään,
ja tuli esille vasta,
kun muut oli jo palkattu.

Herra, meillä on välillä samanlaisia ajatuksia
omasta itsestämme
emmekä edes tarjoudu erilaisiin tehtäviin
tai Sinulle.
Rohkaiskoon tämä vertaus meitä
niissä tilanteissa,
joissa epäilemme omia mahdollisuuksiamme
tulla huomatuiksi ja mukaan otetuiksi.

Rukoilemme niiden puolesta,
jotka ovat työtä vailla
ja jotka epäilevät
omia mahdollisuuksiaan
päästä töihin.
Kutsu työmiehiä mukaan monta kertaa,
vielä viimeiselläkin tunnilla,
jotta kaikki tulevat palkatuiksi.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

 

© Outi Rajala