Yritysyhteistyö

Päivän rukous

Pyhä Jumala, Rakas Taivaallinen Isä.
Näet lähetystyön taloudelliset haasteet ja tarpeet.

Tänään rukoilemme,
että voisimme löytää
suomalaisia yrityksiä yhteistyökumppaneiksi,
jotta voisimme toteuttaa heidän kanssaan
erilaisia projekteja työalueillamme.
Auta, että löytyisi sopivia yrityksiä,
joiden kanssa opetella yhteistyötä,
etsiä yhteisiä tavoitteita ja toimivia käytänteitä,
jotta yritykset pääsisivät
mukaan lähetyselämään
ja hyötyisivät siitä itsekin.

Anna tällaisten yhteistyöprojektien olla siunaukseksi
paitsi lähetystyölle ja paikallisille,
myös mukaan tuleville yrityksille,
heidän toiminnalleen ja asiakkailleen.
Vie yritysyhteistyön kautta evankeliumia sinne,
missä sitä ei muuten kuultaisi.

Jeesuksen nimessä,
aamen.
© Outi Rajala