Kummiksi

Bangladesh

Kylväjä ylläpitää Luoteis-Bangladeshissa oppilasasuntoloita kahdella paikkunnalla, Uzirpurissa ja Sapaharissa. Asuntoloiden lapset ja nuoret kuuluvat Bangladeshin etnisiin vähemmistöihin.

Uzirpurissa Kylväjän ylläpitämän koulun yhteydessä on oppilasasuntola, jossa on 52 paikkaa. Koulussa on luokat 1–5.

Sapaharissa on kaksi 30-paikkaista asuntolaa. Toisessa asuu tyttöjä, toisessa poikia. Asuntoloitten
nuoret opiskelevat lähellä sijaitsevassa valtion ylläpitämässä koulussa 6.–10. luokilla.

Lisäksi tuemme perusopetuksen päättäneitä nuoria ja nuoria aikuisia heidän opinnoissaan. Lasten ja nuorten koulutus helpottaa nousua köyhyydestä, ehkäisee lapsiavioliittoja ja vahvistaa nuorten
mahdollisuuksia päästä opiskelemaan ja saada töitä.

Uzirpuriin pienten koululaisten asuntolaan haemme kummeja, jotka tukevat lapsen opiskelua ensimmäisen luokan alusta viidennen luokan päättäjäisiin saakka. Uzirpurin lasten kuukausittainen tukisumma on 30 euroa Sapaharin nuorilla ei ole henkilökohtaisia kummeja, vaan kummit tukevat valintansa mukaan joko asuntoloiden työtä tai stipendiopiskelijoita. Nuorten kummit voivat valita itselleen sopivan summan 20–100 euroa.

Mikäli haluat oman kummilapsen Bangladeshista, ota suoraan yhteyttä Bangladeshin työn kummisihteereihin osoitteella kummisihteerit@kylvaja.fi.

Lähetämme lisää tietoa kummilapsityöstämme ja lapsen nimellä varustetun kuvan ja pankkitiedot kuukausimaksuja varten.

Voit kirjoittaa lapselle kummityövastaavan kautta, joka on Bangladeshissä toimiva Kylväjän lähetti.

Katso myös kummityöstä kertova video.

 

Etiopia

Kylväjä on vuodesta 2006 tukenut kummitoiminnan kautta Kaakkois-Etiopiassa Ginnirin kaupungissa lasten päiväkeskusta. Kummiohjelman lapsista suurin osa on orpoja tai puoliorpoja, osa myös hiv-positiivisia.

Kummimaksuilla ylläpidetään päiväkeskuksen toimintaa. Päiväkeskuksessa lapsille tarjotaan kaksi lämmintä ateriaa kuutena päivänä viikossa. Lapset saavat itselleen uudet vaatteet kaksi kertaa vuodessa. Leikin ohella lapsille tarjotaan paremmat mahdollisuudet koulunkäyntiin, sillä he saavat ikätasoaan ja kehitystään vastaavaa lisäopetusta koulutetuilta opettajilta. Lisäopetus ei korvaa koulunkäyntiä, mutta täydentää sitä. Lasten osaaminen onkin parantunut selkeästi pienryhmäopetuksessa. Lasten sekä heidän sukulaistensa terveyttä ja hyvinvointia tuetaan vastaamalla sairastuneen lapsen lääkärikuluista ja lääkkeistä. Kuukausittain lapsille jaetaan saippuat omaa hygieniaa ja vaatteiden pesua varten.

Kummiohjelmassa on noin 60 lasta, ja jokaiselle heistä on tavoitteena saada yksi tai kaksi kummia Suomesta. Kummin tehtävänä on muistaa kummilasta rukouksin, muutamalla kirjeellä tai kortilla vuoden mittaan sekä maksaa kummimaksu, joka on nyt 35 euroa kuukaudessa.

Kummit rakentavat tuellaan lapsille vahvempaa tulevaisuutta ja kehittävät Etiopiaa. Tärkeintä on kuitenkin se, että lapset saavat kuulla ilosanoman Jeesuksesta. Kummilapsiohjelma on avoimesti kristillinen.

Lisätietoa Etiopian kummiohjelmasta saat ottamalla yhteyttä kummisihteeri Mirja-Riitta Maliseen etiopia.kummisihteeri@kylvaja.fi.

 

Israel

Syksyllä 2014 Kylväjä solmii yhteistyösopimuksen Haifassa sijaitsevan Ebenezer-vanhainkodin kanssa, vanhainkoti on kutsunut Kylväjän yhteistyökumppanikseen.

Ebenezer-yhdistys on toiminut Haifassa vuodesta 1976, ja vuodesta 2011 lähtien yhdistys on ollut israelilainen kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää vanhainkotia kristityille, erityisesti messiaanisille juutalaisille. Ebenezer- vanhainkodin toiminta on suurelta osin riippuvainen lahjoitusvaroista.

Voitte tukea Ebenezer-kodin toimintaa ryhtymällä vanhainkodin kummiksi ja/tai liittymällä Kylväjän lähetin Pirkko Saidin lähettäjärenkaaseen. Hän toimii kummityöstä vastaavana työntekijänä ja yhdyshenkilönä Israelissa.

Kummisihteerinä Suomessa toimii Anna-Liisa Viita, jolle voitte ilmoittaa yhteystietonne (nimi, osoite, sähköposti, kotiseurakunta). Häneen saa yhteyden sähköpostitse: kummisihteeri.israel@kylvaja.fi.

Kummimaksu perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta kummin toivotaan sitoutuvan pitkäaikaiseen tukemiseen. Summan voi määritellä itselle sopivaksi. Suositus on 25€/kk. Kummimaksun voi suorittaa kerran kuussa tai maksaa useamman kuukauden kerrallaan.

Myös seurakunnat, järjestöt ja erilaiset ryhmät voivat solmia nimikkosopimuksen Ebenezerin työn tukemiseksi. Nimikkosopimusten yhteyshenkilönä toimii Kylväjän kotimaantyön johtaja Hanna Lindberg, hanna.lindberg@kylvaja.fi

Käyttäkää maksaessanne viitenumeroa; se säästää pankkikuluja ja helpottaa kirjanpitotyötä. Viitenumeron saa Kylväjän laskurista tai vaihtoehtoisesti joko ottamalla yhteyttä Kylväjän toimistoon tai suoraan kummisihteeri Anna-Liisa Viitaan.

 

Kylväjän pankkitili on

  • IBAN      FI57 4405 0010 0212 96
  • BIC         ITELFIHH