Kuuntelemaan

“Raamattu kuvaa Jumalan kansan lähetystehtävää ja on sen työväline. Apostolien toiminta­tapa oli koota yhteisöjä kirjoi­tusten avulla ja varustaa näin seurakunnat todistamaan Kristuk­sesta. Raa­mattu on kirjal­linen todistus, jota Jumalan Pyhä Henki käyttää varustaakseen kan­sansa uskolli­seen todistukseen ja palve­luun. Raamatun lukeminen, tulkitseminen ja levittä­minen ovat lähetys­tehtävän ytimessä.” (Opas lähetyselämään)

Tule mukaan kuuntelemaan -sivuilla voit kuunnella Kylväjän perustajajäsenten ja Jukka Norvannon juurevia raamattuopetuksia sekä Radio Deissä kuultavia Lähetysvartteja.

 

Tule mukaan kuuntelemaan Lähetysvartteja

Tule mukaan kuuntelemaan Jukka Norvantoa

Tule mukaan kuuntelemaan opetuksia

  • Per Wallendorffin opetuksia
  • Juhani Lindgrenin opetuksia
  • Olavi Peltolan opetuksia
  • Raimo Mäkelän opetuksia
  • Pekka Mäkipään opetuksia