Itä- ja Pohjois-Afrikka

Etiopia

Etiopian talouskasvu on kuulunut viime vuosina Afrikan maiden nopeimpiin, mutta maa kuuluu vielä esimerkiksi inhimillisen kehityksen indeksillä mitaten maailman köyhimpiin valtioihin. Kuivuuden seurauksena syntyy herkästi nälänhätää.

Kylväjä on perustamisestaan lähtien työskennellyt Norjan luterilaisen lähetysliiton NLM:n kumppanina Etiopian Mekane Yesus -kirkon työyhteydessä. Vaikka Mekane Yesus – kirkko kasvaa nopeasti ja on jo lähettänyt omia lähetystyöntekijöitä, Kylväjän työlle Etiopiassa on edelleen tarvetta. Työmme Etiopiassa painottuu maan itä- ja eteläosaan, joissa on vähän kristittyjä ja seurakuntia.

Nuorissa seurakunnissa koulutustarve on suuri. Kylväjä tukee kirkon eteläisten synodien eli hiippakuntien raamattukoulujen työtä Adolassa ja Dodolassa sekä työntekijäkoulutusta ja evankelioimistyötä Wabe Batu -synodissa. Raamattukouluista valmistuu työntekijöitä laajoille alueille Etelä- ja Kaakkois-Etiopiaan.

Kylväjä tekee ruokaturvatyötä Filtun alueella, jossa yli puolet väestöstä saa toimeentulonsa maataloudesta. Sademäärät ovat erittäin pieniä ja maa kuivaa, joten elanto on epävarmaa ja kovan työn takana. Alue on joka vuosi ulkopuolisen ruoka-avun tarpeessa. Ruokaturvahankkeen myötä alueelle on saatu vesialtaita ja myllyjä sekä otettu käyttöön uusia, kuiviin oloihin soveltuvia viljelymenetelmiä.

Filtussa toimii orpolasten oppilasasuntola. Lisäksi somalinaisten koulutushankkeessa tehdään lukutaitotyötä ja järjestetään ompelukoulutusta.

Lasten päiväkeskus Ginnirissä

Kylväjä on vuodesta 2006 tukenut kummitoiminnan kautta Kaakkois-Etiopiassa Ginnirin kaupungissa lasten päiväkeskusta. Keskuksessa käy yli 60 lasta, joista muutama asuu keskuksessa ympärivuorokautisesti. Osa lapsista on hiv-positiivisia. Päiväkeskuksessa lapset saavat aterian ja terveydenhoitoa ja heitä tuetaan läksyjen teossa. Päiväkeskus sijaitsee toiminnan kannalta epävarmalla vuokratontilla ja vuokratiloissa, joten vuonna 2017 ostettiin oma tontti, jolle rakennettiin vuoden 2018 aikana uusi päiväkeskus. Lue lisää päiväkeskuksen toiminnasta ja osallistu keräykseen. Katso myös video päiväkeskuksen toiminnasta. Vaikka päiväkeskus on valmistunut, osa siihen tarvittavista varoista uupuu yhä, joten sinullakin on mahdollisuus osallistua rakentamiseen.

Osallistu lasten päiväkeskuksen rakentamiseen Ginniriin!

Kaakkois-Etiopiassa sijaitsevassa Ginnirin kaupungissa toimii Lähetysyhdistys Kylväjän tuella lasten päiväkeskus, jonka toiminnasta ja kummiohjelmasta vastaavat Ginnirin Mekane Yesus -seurakunta ja Ginnirin kaupunki. Päiväkeskuksessa käy noin 60 kummiohjelmassa mukana olevaa köyhää lasta, joista osa on orpoja. Päiväkeskuksessa huolehditaan lasten ruokailuista ja terveydenhuollosta sekä autetaan heitä läksyjen tekemisessä.

Vuonna 2006 perustettu päiväkeskus sijaitsee tällä hetkellä toiminnan jatkuvuuden kannalta epävarmalla vuokratontilla. Siksi kesällä 2017 ostettiin oma tontti, jolle rakennettiin vuoden 2018 aikana uusi päiväkeskus. Osa rakentamiskuluista on kuitenkin vielä kattamatta. Tule mukaan rakentamaan lasten päiväkeskusta Etiopiaan!

Tämän lahjan summan voit valita itse. Maksamisen jälkeen voit tulostaa antamastasi lahjasta kertovan lahjakortin.

Lue lisää keräyksestä ja tutustu keräyksen materiaaleihin Rakennetaan lapsille päiväkeskus Etiopiaan -sivuilla.

Loading Päivittää

 

Afrikan sarvi

Kylväjä on osallistunut vuodesta 2010 terveydenhoidon ammattilaisten kouluttamiseen Afrikan sarven alueella.

Pohjois-Afrikka

Syksyllä 2016 työmme Afrikassa laajeni myös Pohjois-Afrikkaan. Alueen väestöstä 99 % on muslimeja. Perustuslain mukaan maa noudattaa islamin oppeja ja islam on virallinen valtion uskonto. Paikallisia kristityiksi kääntyneitä protestantteja on vain muutamia satoja.

Kylväjä tekee työtä Pohjois-Afrikassa kansanvälisen järjestön työyhteydessä. Järjestö työskentelee erityisesti niiden ihmisten parissa, jotka ovat heikoimmassa asemassa, kuten naisten ja lasten parissa. Työntekijämme on  työskentellyt järjestön johtavissa tehtävissä ja yhdessä johtoryhmän kanssa vastannut järjestön henkilöstöstä, projekteista, rahoituksesta ja rekrytoinnista.

 

Rukoilemme

  • evankeliumin leviämistä uusille alueille Itä-Afrikassa
  • sateita kuivuuden keskelle
  • Mekane Yesus -kirkon työntekijöille viisautta nopeasti kasvavan kirkon työn järjestämisessä vaikeassa taloustilanteessa
  • kirkon evankeliointi-, raamattukoulu- ja kehitysyhteistyön puolesta
  • Filtun oppilasasuntolan ja koulutushankkeen puolesta
  • Ginnirin kummilapsiohjelman ja päiväkeskuksen rakentamisen puolesta
  • Pohjois-Afrikassa muslimien parissa tehtävän työn puolesta

 

Materiaalia Etiopiasta

Satakertainen sato -kirja Pala maailmalta -kaupasta

Satakertainen sato – 50 vuotta lähetyselämää Etiopiassa -uutinen

Rakennetaan lasten päiväkeskus Etiopiaan -keräyksen sivut

Video Ginnirin päiväkeskuksesta

Rakennetaan lasten päiväkeskus Etiopiaan PPT lyhyt + esittelytekstit (Word) ja esittelytekstit (PDF).

Rakennetaan lasten päiväkeskus Etiopiaan PPT pitkä (voi laittaa pyörimään itsekseen taustalle esim. kirkkokahveilla)

Ginnirin päiväkeskus valmistui