Itä- ja Pohjois-Afrikka

Etiopia

Etiopian talouskasvu on kuulunut viime vuosina Afrikan maiden nopeimpiin, mutta maa kuuluu vielä esimerkiksi inhimillisen kehityksen indeksillä mitaten maailman köyhimpiin valtioihin. Kuivuuden seurauksena syntyy herkästi nälänhätää.

Kylväjä on perustamisestaan lähtien työskennellyt Norjan luterilaisen lähetysliiton NLM:n kumppanina Etiopian Mekane Yesus -kirkon työyhteydessä. Vaikka Mekane Yesus – kirkko kasvaa nopeasti ja on jo lähettänyt omia lähetystyöntekijöitä,

 

Kylväjän työlle Etiopiassa on edelleen tarvetta. Työmme Etiopiassa painottuu maan itä- ja eteläosaan, joissa on vähän kristittyjä ja seurakuntia.

Nuorissa seurakunnissa koulutustarve on suuri. Kylväjä tukee kirkon eteläisten synodien eli hiippakuntien raamattukoulujen työtä Adolassa ja Dodolassa sekä työntekijäkoulutusta ja evankelioimistyötä Wabe Batu -synodissa. Raamattukouluista valmistuu työntekijöitä laajoille alueille Etelä- ja Kaakkois-Etiopiaan.

Kylväjä tekee ruokaturvatyötä Filtun alueella, jossa yli puolet väestöstä saa toimeentulonsa maataloudesta. Sademäärät ovat erittäin pieniä ja maa kuivaa, joten elanto on epävarmaa ja kovan työn takana. Alue on joka vuosi ulkopuolisen ruoka-avun tarpeessa. Ruokaturvahankkeen myötä alueelle on saatu vesialtaita ja myllyjä sekä otettu käyttöön uusia, kuiviin oloihin soveltuvia viljelymenetelmiä.

Filtussa toimii paimentolaislasten oppilasasuntola. Somalinaisten koulutushankkeessa tehdään lukutaitotyötä ja järjestetään ompelukoulutusta.

Kylväjä on vuodesta 2006 tukenut kummitoiminnan kautta Kaakkois-Etiopiassa Ginnirin kaupungissa lasten päiväkeskusta. Keskuksessa käy yli 60 lasta, joista muutama asuu keskuksessa ympärivuorokautisesti. Osa lapsista on hiv-positiivisia. Päiväkeskuksessa lapset saavat aterian ja terveydenhoitoa ja heitä tuetaan läksyjen teossa. Päiväkeskus sijaitsee toiminnan kannalta epävarmalla vuokratontilla ja vuokratiloissa, joten vuonna 2017 ostettiin oma tontti, jolle rakennetaan vuoden 2018 aikana uusi päiväkeskus. Lue lisää päiväkeskuksen toiminnasta ja osallistu keräykseen. Katso myös video päiväkeskuksen toiminnasta.

Afrikan sarvi

Kylväjä on osallistunut vuodesta 2010 terveydenhoidon ammattilaisten kouluttamiseen Afrikan sarven alueella.

Pohjois-Afrikka

Syksyllä 2016 työmme Afrikassa laajeni myös Pohjois-Afrikkaan. Alueen väestöstä 99 % on muslimeja. Perustuslain mukaan maa noudattaa islamin oppeja ja islam on virallinen valtion uskonto. Paikallisia kristityiksi kääntyneitä protestantteja on vain muutamia satoja.

Kylväjä tekee työtä Pohjois-Afrikassa kansanvälisen järjestön työyhteydessä. Järjestö työskentelee erityisesti niiden ihmisten parissa, jotka ovat heikoimmassa asemassa, kuten naisten ja lasten parissa. Työntekijämme työskentelee järjestön johtavissa tehtävissä ja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa järjestön henkilöstöstä, projekteista, rahoituksesta ja rekrytoinnista.

 

Rukoilemme

  • evankeliumin leviämistä uusille alueille Itä-Afrikassa
  • sateita kuivuuden keskelle
  • Mekane Yesus -kirkon työntekijöille viisautta nopeasti kasvavan kirkon työn järjestämisessä vaikeassa taloustilanteessa
  • kirkon evankeliointi-, raamattukoulu- ja kehitysyhteistyön puolesta
  • Filtun oppilasasuntolan ja koulutushankkeen puolesta
  • Ginnirin kummilapsiohjelman ja päiväkeskuksen rakentamisen puolesta
  • Pohjois-Afrikassa muslimien parissa tehtävän työn puolesta

 

Materiaalia Etiopiasta

Satakertainen sato -kirja Pala maailmalta -kaupasta

Satakertainen sato – 50 vuotta lähetyselämää Etiopiassa -uutinen

Rakennetaan lasten päiväkeskus Etiopiaan -keräyksen sivut

Video Ginnirin päiväkeskuksesta

Rakennetaan lasten päiväkeskus Etiopiaan PPT lyhyt + esittelytekstit (Word) ja esittelytekstit (PDF).

Rakennetaan lasten päiväkeskus Etiopiaan PPT pitkä (voi laittaa pyörimään itsekseen taustalle esim. kirkkokahveilla)

 

Itä- ja Pohjois-Afrikasta Kylväjä-blogissa

Epävarma armo

 

 

Sää ja aika Itä-Afrikassa

Itä-Afrikka
Suomi