Itä-Afrikka

Etiopia

Etiopian talouskasvu on kuulunut viime vuosina Afrikan maiden nopeimpiin, mutta maa kuuluu vielä esimerkiksi inhimillisen kehityksen indeksillä mitaten maailman köyhimpiin valtioihin. Kuivuuden seurauksena syntyy herkästi nälänhätää.

Kylväjä on perustamisestaan lähtien työskennellyt Norjan luterilaisen lähetysliiton NLM:n kumppanina Etiopian Mekane Yesus -kirkon työyhteydessä. Vaikka Mekane Yesus – kirkko kasvaa nopeasti ja on jo lähettänyt omia lähetystyöntekijöitä, Kylväjän työlle Etiopiassa on edelleen tarvetta. Työmme Etiopiassa painottuu maan itä- ja eteläosaan, joissa on vähän kristittyjä ja seurakuntia.

Nuorissa seurakunnissa koulutustarve on suuri. Kylväjä tukee kirkon eteläisten synodien eli hiippakuntien raamattukoulujen työtä Adolassa ja Dodolassa sekä työntekijäkoulutusta ja evankelioimistyötä Wabe Batu -synodissa. Raamattukouluista valmistuu työntekijöitä laajoille alueille Etelä- ja Kaakkois-Etiopiaan.

Kylväjä tekee ruokaturvatyötä Filtun alueella, jossa yli puolet väestöstä saa toimeentulonsa maataloudesta. Sademäärät ovat erittäin pieniä ja maa kuivaa, joten elanto on epävarmaa ja kovan työn takana. Alue on joka vuosi ulkopuolisen ruoka-avun tarpeessa. Ruokaturvahankkeen myötä alueelle on saatu vesialtaita ja myllyjä sekä otettu käyttöön uusia, kuiviin oloihin soveltuvia viljelymenetelmiä.

Filtussa toimii orpolasten oppilasasuntola. Lisäksi somalinaisten koulutushankkeessa tehdään lukutaitotyötä ja järjestetään ompelukoulutusta.

Lasten päiväkeskus Ginnirissä

Kylväjä on vuodesta 2006 tukenut kummitoiminnan kautta Itä-Etiopiassa Ginnirin kaupungissa lasten päiväkeskusta. Kummiohjelmassa on mukana 60 köyhää lasta, joista osa on orpoja. Keskuksessa huolehditaan lasten ruokailuista, vaatteista ja terveydenhuollosta sekä tuetaan koulun käymisessä. Lue lisää päiväkeskuksesta ja kummiohjelmasta.

 

Afrikan sarvi

Kylväjä on osallistunut vuodesta 2010 terveydenhoidon ammattilaisten kouluttamiseen Afrikan sarven alueella.

Pohjois-Afrikka

Syksyllä 2016 työmme Afrikassa laajeni myös Pohjois-Afrikkaan. Alueen väestöstä 99 % on muslimeja. Perustuslain mukaan maa noudattaa islamin oppeja ja islam on virallinen valtion uskonto. Paikallisia kristityiksi kääntyneitä protestantteja on vain muutamia satoja. Kylväjä on tehnyt työtä Pohjois-Afrikassa kansanvälisen järjestön työyhteydessä, mutta tällä hetkellä maassa ei ole Kylväjän työntekijöitä.

 

Rukoilemme

  • evankeliumin leviämistä uusille alueille Itä-Afrikassa
  • sateita kuivuuden keskelle
  • Mekane Yesus -kirkon työntekijöille viisautta nopeasti kasvavan kirkon työn järjestämisessä vaikeassa taloustilanteessa
  • kirkon evankeliointi-, raamattukoulu- ja kehitysyhteistyön puolesta
  • Filtun oppilasasuntolan ja koulutushankkeen puolesta
  • Ginnirin kummilapsiohjelman ja päiväkeskuksen rakentamisen puolesta
  • Pohjois-Afrikassa muslimien parissa tehtävän työn puolesta

 

Materiaalia Etiopiasta

Satakertainen sato -kirja Pala maailmalta -kaupasta

Satakertainen sato – 50 vuotta lähetyselämää Etiopiassa -uutinen

Lasten päiväkeskus Etiopiassa -sivut

Video Ginnirin päiväkeskuksesta

Rakennetaan lasten päiväkeskus Etiopiaan PPT lyhyt + esittelytekstit (Word) ja esittelytekstit (PDF).

Rakennetaan lasten päiväkeskus Etiopiaan PPT pitkä (voi laittaa pyörimään itsekseen taustalle esim. kirkkokahveilla)

Ginnirin päiväkeskus valmistui