Etiopiassa

Kylväjä toteuttaa kahta kehitysyhteistyöhanketta Etiopiassa, ruokaturvahanketta ja somalien koulutushanketta. Molemmat hankkeet toteutetaan yhteistyössä Norjan luterilaisen lähetysliiton (NLM) kanssa.    

Ruokaturvahanke 

Ruokaturvahankkeella parannetaan kuivilla seuduilla asuvien ruokaturvaa kehittämällä viljelymenetelmiä hedelmällisemmiksi ja lisäämällä tietotasoa. Ruokaturvan kehittäminen auttaa koko yhteisöä ja kohentaa sen taloudellista tilannetta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Norjan luterilaisen lähetysliiton (NLM) kanssa ja sen rahoittajana on Norjan valtio. 

Ruokaturvahankkeen kautta maanviljelijäyhdistyksille jaettiin vuoden 2018 aikana 6 440 hedelmäpuun tainta, muun muassa oliivipuun, sitruunan ja papaijan taimia. 

Ruokaturvan kehittäminen auttaa koko yhteisöä ja kohentaa sen taloudellista tilannetta. Vuonna 2018, Filtun ruokaturvahanke työllisti 10 paikallista työntekijää. Kylväjän työntekijä toimi hankkeessa asiantuntijana ja yhteyshenkilönä. Hankkeen suoria ja epäsuoria hyödynsaajia oli noin 20 000.  

 

Somalien koulutushanke 

Mekane Yesus-kirkon ja NLM:n kanssa yhteistyössä toteutettavan somalien koulutushankkeen (The Somali Education Program, SEP) tavoitteena on auttaa lukutaidottomien somalinaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien orpolasten koulutustarpeissa. Hankkeen rahoittajina ovat NLM ja Mekane Yesus -kirkko 

Vuonna 2018, orpolapsien oppilasasuntolassa huolehdittiin köyhien somalilasten perustarpeista kuten majoituksesta, terveydenhuollosta, hygieniasta, koulutarvikkeista ja -puvuista sekä muista koulutukseen liittyvistä kustannuksista. Asuntolassa asui 25 lasta. 

Vuonna 2018, somalinaisten koulutushankkeessa on ollut mukana noin 30 naista. He ovat saaneet koulutusta muun muassa luku- ja kirjoitustaidossa sekä kirjonnassa ja ompelukoneiden käytössä. Nämä uudet opitut taidot ovat antaneet heille mahdollisuuden saada lisätuloja ja parantaa elämisen laatua.