Kehitysyhteistyömme eettiset periaatteet

Kylväjän kehitysyhteistyötä ohjaavat seuraavat eettiset periaatteet:

Ihmisarvo Jumala on luonut ihmisen kuvakseen. Tämä on ihmisarvon ja tasa-arvon perusta kristillisen vakaumuksemme mukaisesti. Rakastamme ja kunnioitamme kaikkia ihmisiä, ja kohtaamme heidät Jumalan luomina persoonina erottelematta. Sitoudumme työssämme YK:n ihmisoikeusjulistukseen.

Syrjimättömyys Teemme työtä yhdessä haavoittuvissa tilanteissa ja äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten kanssa heidän uskonnollisesta tai poliittisesta vakaumuksestaan riippumatta. Yhteistyö erityisesti etnisten vähemmistöryhmien, naisten ja lasten, sekä vammaisten naisten ja lasten, kanssa on tärkeää.

Yhteistyö ja omistajuus Yhteistyöhakuisuus on keskeinen arvomme, jota ilman emme kykenisi toimimaan eri konteksteissa ulkomailla ja kotimaassa. Kehitämme yhdessä kumppaneidemme ja paikallisten ihmisten kanssa heidän elinolojaan ja tavoittelemme kestäviä tuloksia pyrkien samalla tekemään itsemme tarpeettomiksi. Siksi eri toimijoiden omistajuus, voimaantuminen ja varustaminen on meille tärkeää.

Tarve- ja vahvuuslähtöisyys Jaamme eteenpäin osaksemme tullutta hyvää työalueillamme tunnistettujen tarpeiden mukaan yhteistyötahojemme kanssa, työyhteisöissämme ja siellä missä liikumme. Rakennamme yhteisen työmme eri osapuolten vahvuuksien ja voimavarojen perustalle, ja sopeutamme toimintamme realistisesti toimintaympäristöömme.

Ympäristö-, taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus Luomakunnan varjeleminen on osa kristillistä kutsumustamme, jonka toteuttaminen sisältyy läpileikkaavana teemana kaikkeen työhömme. Pyrimme myös vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen talouden hallinnassa. Varustamme ja vaadimme yhteistyökumppaneitamme noudattamaan hyvän hallinnon periaatteita. Seuraamme taloudellisten resurssien käyttöä, ja kannustamme väärinkäytöksistä raportoimiseen. Lisäksi odotamme työntekijöiltämme, vapaaehtoisilta ja yhteistyökumppaneiltamme lainmukaista käyttäytymistä seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseksi ja syrjintäkiellon toteuttamiseksi. Työntekijämme sitoutuvat kertomaan eteenpäin väärinkäytöksistä, ja rakennamme ilmiantomekanismeja laajemmassa työyhteydessä.