Keski-Aasiassa

Keski-Aasiassa olemme toteuttaneet hanketta, joka lisää paikallisten ihmisten tietoa mielenterveysongelmista ja järjestää mielenterveyskoulutusta eri ammattiryhmille. Hanke päättyi lokakuussa 2016.

Mielenterveyshanke

Sodan runteleman alueen ihmisten yleisimpiä mielenterveysongelmia ovat masennus, ahdistuneisuus ja posttraumaattinen oireyhtymä. Parantumista vaikeuttavat moninaiset seikat perheenjäsenten häpeän tunteesta vanhoihin perinteisiin ja koulutetun terveydenhoitohenkilökunnan ja tarkoituksenmukaisten tilojen puutteeseen.

Hanke pyrki vähentämään mielenterveysongelmiin liittyvää leimaa ja häpeää. Tietoutta mielenterveysongelmista levitetiin yhteisössä paikalliseen kulttuuriin sopivan ja jatkuvan informaatiokampanjan avulla. Alan ammattilaiset pitivät mielenterveyskursseja kyläyhteisötyöntekijöille, opettajille, uskonnollisille johtajille, poliiseille ja muille ihmisille, joiden puoleen ihmiset kääntyvät ongelmissaan. Heitä opetetiin tunnistamaan yleisimpiä mielenterveyden ongelmia ja ohjaamaan ihmiset hoitoon. Lisäksi koulutuksessa korostetiin ennaltaehkäisyä.

Vuosina 2013-2016 mielenterveyskurssin kävi 1265 avainhenkilöä. Esimerkiksi vuonna 2016 järjestettiin 13 tällaista kurssia kouluopettajille, 3 kurssia uskonnollisille oppineille, ja 3 poliiseille, yhteensä 389 henkilölle. Välillisesti hankkeesta hyötyvät tuhannet ihmiset, jotka saavat hankkeessa koulutetun henkilökunnan tukea.

Keväällä 2018 Kylväjä on jättänyt ulkoasiainministeriölle hakemuksen liittyen vuonna 2019 alkavaksi suunnitellulle uudelle hankkeelle, jolla pyritään parantamaan pakkohoidossa olevien mielenterveydenhoitopotilaiden elämää.