Mongoliassa

Mongoliassa tuemme kahden hankkeen kautta yksinhuoltajaäitien työllistymistä ja parannamme erityisesti liikuntavammaisten ihmisten mahdollisuuksia saada lisääntymisterveyspalveluita. Hankkeet toteutetaan pääosin Suomen ulkoministeriön hanketuella.

 

Yksinhuoltajaäitien voimaannuttaminen Mongolian maaseudulla

Hanke auttaa mongolialaisia yksinhuoltajaäitejä kartuttamaan taitoja, joita he tarvitsevat työllistyäkseen. Hanke parantaa äitien pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Koulutus antaa äideille valmiuksia pienyrittäjyyteen muodostamalla mikro- ja pienyrityksiä etenkin äitien omien ryhmien kautta.

Hanke tiedottaa, miten yksinhuoltajaäiti voi saada sosiaalitoimesta tukea. Hanke tukee yksinhuoltajaäitejä myös sosiaalisesti ja antaa psykologista tukea.

Yksinhuoltajaäitejä on Mongoliassa paljon ja he ovat usein hyvin haavoittuvassa asemassa.

Hanke toteutetaan vuosina 2017-2018. Hanke toimii yhteistyössä paikallisten sosiaaliviranomaisten, naisjärjestöjen, koulujen ja nuorten kerhojen kanssa. Hanke saa Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea.

Lue lisää:

Yksinhuoltajaäidit työllistyvät Mongoliassa

Liikuntavammaisten vertaistuen ja synnytysterveyspalvelujen parantaminen

Hanke pyrkii takaamaan, että etenkin liikuntavammaiset saavat lisääntymisterveyspalveluita Mongoliassa. Vaikka vammaisilla ihmisillä on samat oikeudet saada lisääntymisterveyspalveluja kuin muilla, usein he eivät pääse näiden palveluiden piiriin Mongoliassa. Hankkeessa muodostetaan vertaisryhmiä kuudelle paikkakunnalle Mongoliassa. Vertaisryhmissä osallistujat voivat saada ja jakaa tietoa ja kokemuksia terveyteen liittyvistä kysymyksistä.

Yhteen Ulaanbaatarin synnytyssairaaloista rakennetaan pyörätuoliasiakkaille soveltuva synnytysosasta, jota voidaan käyttää mallina muuallakin maassa. Hanke myös kouluttaa synnytyssairaalan henkilöstöä sekä alueen sosiaalityöntekijöitä, jotta he osaavat kohdata pyörätuoliasiakkaat, jakaa heille oikeaa tietoa ja tarjota heille sopivia terveyspalveluja.

Hankkeen vaikuttamistyön tavoitteena on saada Mongolian lääketieteellisen korkeakoulun opinto-ohjelmaan vammaisuutta käsittelevä kurssi.

Hanke toteutetaan vuosina 2017-2018. Hanke on pyörätuolinkäyttäjien itsensä suunnittelema ja tavoitteena on saada vähintään puolet työntekijöistä kohderyhmän joukosta. Hanke saa Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea.

Kuurojen tukihanke

Kuurojen tukihanke toimii yhteistyössä kuurojen keskusjärjestön kanssa parantaakseen mongolialaisten kuurojen järjestöjen valmiuksia toimia itsenäisesti ja vahvistaakseen viittomakielen koulutusta maassa. Hankkeella edistetään kuurojen keskusjärjestön ja sen jäsenjärjestöjen yleistä hallinnollista osaamista, johtamista, etsivää työtä ja vaikuttamista ja vahvistetaan kuurojen identiteettiä.

Koska tarve viittomakielen tulkeille on kova, hanke käynnisti syksyllä 2013 virallisen viittomakielen koulutuksen, jonka maan opetusministeriö hyväksyi osaksi omaa ohjelmaansa. Viittomakielen osiota suunnittelivat maan parhaat alan asiantuntijat ja tulkit.

Keskus, jossa hankkeen toiminta tapahtuu, on samalla kuurojen ja heikkokuuloisten tieto- ja tukikeskus, josta he voivat saada psykologin palveluita ja muita palveluita.

 

Aikaisempia hankkeita

Kokous toimintakeskuksessa Tsetserlegissä. Kuva: Jussi Valkeajoki

Kylväjä aloitti vuonna 2008 Mongolian Tsetserlegissä, Arhangain läänin pääkaupungissa, Arhangain läänin vammaisten tukiprojektin. Vuonna 2008 käynnistetty hanke sai Suomen ulkoasiainministeriöltä tukea vuoden 2016 loppuun saakka.

Vuonna 2009 kehitysyhteistyöjärjestömme FLOM in Mongolia hankki hankevaroilla kaksikerroksisen kivitalon kaupungin keskustasta. Talo kunnostettiin vammaisjärjestöjen toimintaan sopivaksi, ja sinne perustettiin Mongolian ensimmäinen vammaisten avoin toimintakeskus. Lisäksi paikkakunnalla toimivat vammaisyhdistykset saivat keskuksesta toimisto- ja kokoontumistilat.

Vammaisten toimintakeskuksessa on mukana viisi vammaisyhdistystä: Mongolian näkövammaisten liiton ja vammaisten liiton Arhangain paikallisosastot, vammaisten lasten vanhempien järjestön Arhangain paikallisosasto, kuulovammaisten ja kuurojen paikallinen yhdistys sekä vammaisten yhdistys.

Vaikutustyö on tuottanut tulosta Tsetserlegin kaupungissa ja esteettömyys on lisääntynyt. Vammaiset ihmiset ovat itse kartoittaneet liikkumisensa esteitä ja tehneet yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa niiden poistamiseksi.

Vammaisten toimintakeskuksessa järjestetään monenlaista toimintaa. Kuva: Jussi Valkeajoki

Hankkeen aikana Arhangaissa perustettiin vammaiskomitea, joka koostuu paikallisista vammaisjärjestöistä. Komitea on erittäin tärkeä tulevaisuutta ajatellen. On tehokkaampaa tehdä vaikutustyötä ryhmänä kuin kaikki järjestöt yksin ja erikseen.

Vammaishankkeen hienoimpia tuloksia on se, että vammaiset ovat saaneet lisää itseluottamusta ja huomanneet, että he voivat itse vaikuttaa omaan elämäänsä. Myös muut ihmiset Arhangain maakunnassa tunnustavat yhä enemmän vammaisten kykyjä ja yhdenvertaisuutta ei-vammaisten kanssa. Yhteistyö paikallisviranomaisten kanssa on vahvistunut hankkeen aikana ja vammaisten oikeudet ovat tulleet paremmin tutuksi, kun paikallisessa mediassa on raportoitu hankeaktiviteeteista ja joka vuosi on juhlittu kansainvälistä vammaisten ihmisten päivää.

 

 

Vammaistyön uutiskirje 1/2017

Vammaistyön uutiskirje 2/2017