Mongoliassa

Mongoliassa tuemme kahden hankkeen kautta yksinhuoltajien työllistymistä ja parannamme erityisesti liikuntavammaisten ihmisten mahdollisuuksia saada lisääntymisterveyspalveluita. Hankkeet toteutetaan pääosin Suomen ulkoministeriön hanketuella.

 

Yksinhuoltajien voimaannuttaminen Mongolian maaseudulla

Hanke auttaa mongolialaisia yksinhuoltajia kartuttamaan taitoja, joita he tarvitsevat työllistyäkseen. Hanke parantaa yksinhuoltajien pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Koulutus antaa yksinhuoltajille valmiuksia pienyrittäjyyteen muodostamalla mikro- ja pienyrityksiä etenkin yksinhuoltajien omien ryhmien kautta.

Hanke tiedottaa, miten yksinhuoltajavanhemmat voivat saada sosiaalitoimesta tukea. Hanke tukee yksinhuoltajia myös sosiaalisesti ja antaa psykologista tukea.

Yksinhuoltajia on Mongoliassa paljon ja he ovat usein hyvin haavoittuvassa asemassa.

Hankkeen ensimmäinen osa toteutettiin vuosina 2017–2018. Jatko-osa toteutetaan vuosina 2019–2020. Hanke toimii yhteistyössä paikallisten sosiaaliviranomaisten, naisjärjestöjen, koulujen ja nuorten kerhojen kanssa. Hanke saa Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea.

Lue lisää:

Yksinhuoltajaäidit työllistyvät Mongoliassa

Liikuntavammaisten vertaistuen ja synnytysterveyspalvelujen parantaminen

Hanke pyrkii takaamaan, että etenkin liikuntavammaiset saavat lisääntymisterveyspalveluita Mongoliassa. Vaikka vammaisilla ihmisillä on samat oikeudet saada lisääntymisterveyspalveluja kuin muilla, usein he eivät pääse näiden palveluiden piiriin Mongoliassa. Hankkeessa muodostetaan vertaisryhmiä kuudelle paikkakunnalle Mongoliassa. Vertaisryhmissä osallistujat voivat saada ja jakaa tietoa ja kokemuksia terveyteen liittyvistä kysymyksistä.

Yhteen Ulaanbaatarin synnytyssairaaloista on rakennettu pyörätuoliasiakkaille soveltuva synnytysosasto, jota voidaan käyttää mallina muuallakin maassa. Hanke myös kouluttaa synnytyssairaalan henkilöstöä sekä alueen sosiaalityöntekijöitä, jotta he osaavat kohdata pyörätuoliasiakkaat, jakaa heille oikeaa tietoa ja tarjota heille sopivia terveyspalveluja.

Hankkeen vaikuttamistyön tavoitteena on saada Mongolian lääketieteellisen korkeakoulun opinto-ohjelmaan vammaisuutta käsittelevä kurssi.

Hankkeen ensimmäinen osa toteutettiin vuosina 2017–2018. Jatko-osa toteutetaan vuosina 2019–2022. Hanke on pyörätuolinkäyttäjien itsensä suunnittelema ja tavoitteena on saada vähintään puolet työntekijöistä kohderyhmän joukosta. Hanke saa Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea.

Aikaisempia hankkeita

Kuurojen tukihanke

Kuurojen tukihanke toimi yhteistyössä kuurojen keskusjärjestön kanssa parantaakseen mongolialaisten kuurojen järjestöjen valmiuksia toimia itsenäisesti ja vahvistaakseen viittomakielen koulutusta maassa. Hankkeella edistettiin kuurojen keskusjärjestön ja sen jäsenjärjestöjen yleistä hallinnollista osaamista, johtamista, etsivää työtä ja vaikuttamista ja vahvistettiin kuurojen identiteettiä.

Koska tarve viittomakielen tulkeille on kova, hanke käynnisti syksyllä 2013 virallisen viittomakielen koulutuksen, jonka maan opetusministeriö hyväksyi osaksi omaa ohjelmaansa. Viittomakielen osiota suunnittelivat maan parhaat alan asiantuntijat ja tulkit.

Keskus, jossa hankkeen toiminta tapahtui, on samalla kuurojen ja heikkokuuloisten tieto- ja tukikeskus, josta he voivat saada psykologin palveluita ja muita palveluita.

Arhangain läänin vammaisten tukihanke

Kokous toimintakeskuksessa Tsetserlegissä. Kuva: Jussi Valkeajoki

Kylväjä aloitti vuonna 2008 Mongolian Tsetserlegissä, Arhangain läänin pääkaupungissa, Arhangain läänin vammaisten tukihankkeen. Vuonna 2008 käynnistetty hanke sai Suomen ulkoasiainministeriöltä tukea vuoden 2016 loppuun saakka.

Vuonna 2009 kehitysyhteistyöjärjestömme FLOM in Mongolia hankki hankevaroilla kaksikerroksisen kivitalon kaupungin keskustasta. Talo kunnostettiin vammaisjärjestöjen toimintaan sopivaksi, ja sinne perustettiin Mongolian ensimmäinen vammaisten avoin toimintakeskus. Lisäksi paikkakunnalla toimivat vammaisyhdistykset saivat keskuksesta toimisto- ja kokoontumistilat.

Vammaisten toimintakeskuksessa on mukana viisi vammaisyhdistystä: Mongolian näkövammaisten liiton ja vammaisten liiton Arhangain paikallisosastot, vammaisten lasten vanhempien järjestön Arhangain paikallisosasto, kuulovammaisten ja kuurojen paikallinen yhdistys sekä vammaisten yhdistys.

Vaikutustyö on tuottanut tulosta Tsetserlegin kaupungissa ja esteettömyys on lisääntynyt. Vammaiset ihmiset ovat itse kartoittaneet liikkumisensa esteitä ja tehneet yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa niiden poistamiseksi.

Vammaisten toimintakeskuksessa järjestetään monenlaista toimintaa. Kuva: Jussi Valkeajoki

Hankkeen aikana Arhangaissa perustettiin vammaiskomitea, joka koostuu paikallisista vammaisjärjestöistä. Komitea on erittäin tärkeä tulevaisuutta ajatellen. On tehokkaampaa tehdä vaikutustyötä ryhmänä kuin kaikki järjestöt yksin ja erikseen.

Vammaishankkeen hienoimpia tuloksia on se, että vammaiset ovat saaneet lisää itseluottamusta ja huomanneet, että he voivat itse vaikuttaa omaan elämäänsä. Myös muut ihmiset Arhangain maakunnassa tunnustavat yhä enemmän vammaisten kykyjä ja yhdenvertaisuutta ei-vammaisten kanssa. Yhteistyö paikallisviranomaisten kanssa on vahvistunut hankkeen aikana ja vammaisten oikeudet ovat tulleet paremmin tutuksi, kun paikallisessa mediassa on raportoitu hankeaktiviteeteista ja joka vuosi on juhlittu kansainvälistä vammaisten ihmisten päivää.