Teltantekijätyö ja erityisprojektit

Teltantekijätyö

Teltantekijätyöllä tarkoitetaan työmuotoa, jossa lähetystyöntekijä toimii työalueella opiskelijana tai toisen työnantajan palveluksessa omassa ammatissaan. Esikuvana tähän työmuotoon on apostoli Paavali, joka oli ammatiltaan teltantekijä.

tiimi

Teltantekijälähetti elää oman kulttuurinsa ulkopuolella. Hänen tavoitteenaan on tavoittaa evankeliumilla asuinkulttuurinsa ihmisiä. Asuinpaikassaan teltantekijää ei mielletä “uskonnon ammattilaisena”. Kuitenkin kutsumuksensa, motivaationsa ja koulutuksensa puolesta hän on lähetystyöntekijä.

Monet maat ovat suljettuja perinteiseltä lähetystyöltä, mutta teltantekijätyön kautta niissä voidaan viedä evankeliumia eteenpäin. Siksi teltantekijätyö on tärkeää erityisesti uusien alueiden ja ihmisten saavuttamisessa. Teltantekijätyössä lähetystyöntekijän palkan voi maksaa kokonaan tai osittain muu työnantaja kuin lähetysjärjestö.

Tällä hetkellä Kylväjän teltantekijätyötä tehdään muun muassa Saksassa.

 

Itä-Aasian erityisprojektit

Kylväjän työntekijät toimivat Hongkongissa Bethany-vierastalon isäntäparina. Cheung Chaun saarella sijaitseva kristillinen vierastalo on toiminut 30 vuoden ajan kulttuurien välisten työntekijöiden ja heidän perheidensä kristillisenä levähdyspaikkana.

Lisäksi osallistumme diakoniaprojektiin Itä-Aasiassa.

Työ kiinankielisessä maailmassa

Kiina on maailman puhutuin kieli, jonka merkitys kasvaa jatkuvasti kiinankielisten maahanmuuttajien myötä, myös Suomessa. Kiinankielisessä maailmassa toimiminen on tärkeä osa evankeliumin julistamista kaikkeen maailmaan. Kiinankieliset seurakunnat kasvavat voimakkaasti niin Kiinassa kuin maahanmuuttajayhteisöissä. Kiinaa puhuvien merkitystä Jeesuksen lähetyskäskyn loppuunsaattamisessa ei voi maailmanlähetyksessä sivuuttaa. Kiinalaisilla kristityillä on usein vahva halu lähetystyöhön ja he pitävät Raamatun auktoriteettia itsestään selvänä, mutta he tarvitsevat kipeästi teologista koulutusta myös vanhan kristikunnan perinteestä.

Julkaisu- ja koulutustyö on keskeinen osa kiinankielistä työtämme. Tätä työtä tekevät teologian professori ja tohtori, jotka opettavat yliopistoissa ja teologisissa seminaareissa. Kiinankielinen teologinen aikakauskirja tavoittaa akateemisia ihmisiä eri puolilla kiinankielistä maailmaa. Sosiaalityöntekijä puolestaan on mukana kirkon vahvistuvassa diakoniatyössä. Lisäksi yksi työntekijäpariskuntamme on opiskelijatyössä itäaasialaisessa yliopistossa.

Israelin arabityö

Israelissa osallistumme arabien parissa toimivan Elämän leipä -seurakunnan työhön. Tuemme seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja naistyötä. Raamattukerhojen ohella urheilulähetystyö on hyvä tapa tavoittaa lapsia ja nuoria. Seurakunnan taustayhteisönä toimiva Rauhanruhtinas-yhdistys julkaisee evankelioivaa musiikkia ja tekee mediatyötä tavoittaen arabeja evankeliumilla. Evankeliointityö tavoittaa arabeja Israelissa ja sen rajojen ulkopuolella sekä vierailujen välityksellä Suomessa.

Kielityötä Nepalissa

Nepalissa erityisprojektimme on kielityötä. Maailmassa puhutaan 6837 kieltä ja niistä 124:aa Nepalissa. Työntekijämme toimivat osana kansainvälistä tiimiä. Toinen työntekijöistämme koordinoi vähemmistökielten kehitystyötä, johon kuuluu muun muassa kielten dokumentointi, kirjoitusjärjestelmien luominen ja sanakirjojen kokoaminen. Jokainen näistä osa-alueista vaatii valtavasti työtä, joten on ensisijaisen tärkeää saada paikallinen kieliyhteisö tekemään varsinainen työ. Työntekijämme järjestää koulutusta ja työpajoja sekä auttaa käytännön työssä. Toinen työntekijöistämme tuottaa ääni- ja videomateriaalia vähemmistökielillä.

Ainutlaatuinen sinä – video mentoroinnista Nepalissa

Ole siellä, missä sinua tarvitaan – video mentoroinnista Nepalissa

Video kielityön vaikutuksista

Rukoilemme:

  • evankeliumin leviämistä teltantekijöiden kautta
  • Itä-Aasian kristittyjen ja seurakuntien puolesta
  • Bethany-kodin työn puolesta
  • kiinankielisessä maailmassa tehtävän työn puolesta
  • Nepalin-kielityön puolesta