Teltantekijätyö ja erityisprojektit

Teltantekijätyö

Teltantekijätyöllä tarkoitetaan työmuotoa, jossa lähetystyöntekijä toimii työalueella opiskelijana tai toisen työnantajan palveluksessa omassa ammatissaan. Esikuvana tähän työmuotoon on apostoli Paavali, joka oli ammatiltaan teltantekijä.

Teltantekijälähetti elää oman kulttuurinsa ulkopuolella. Hänen tavoitteenaan on tavoittaa evankeliumilla asuinkulttuurinsa ihmisiä. Asuinpaikassaan teltantekijää ei mielletä “uskonnon ammattilaisena”. Kuitenkin kutsumuksensa, motivaationsa ja koulutuksensa puolesta hän on lähetystyöntekijä.

Monet maat ovat suljettuja perinteiseltä lähetystyöltä, mutta teltantekijätyön kautta niissä voidaan viedä evankeliumia eteenpäin. Siksi teltantekijätyö on tärkeää erityisesti uusien alueiden ja ihmisten saavuttamisessa. Teltantekijätyössä lähetystyöntekijän palkan voi maksaa kokonaan tai osittain muu työnantaja kuin lähetysjärjestö.

Tällä hetkellä Kylväjän teltantekijätyötä tehdään Saksassa.

Erityisprojektit

Erityisprojekteilla tarkoitetaan pääasiassa projektiluontoista työtä, jota tehdään alueilla, joita ei ole avattu Kylväjän virallisiksi työalueiksi.

Työ Itä-Aasiassa

Itä-Aasian seurakuntien kasvun myötä tarve hyvin koulutetuille työntekijöille on ilmeinen. Itä-Aasian kristityillä on usein vahva halu tehdä lähetystyötä ja he pitävät Raamatun auktoriteettia itsestään selvänä, mutta tarvitsevat kipeästi teologista koulutusta.

Koulutamme tulevia seurakuntien työntekijöitä yliopistoissa ja teologisissa seminaareissa. Tuemme näin paikallisten seurakuntien pyrkimystä vahvistaa osaamistaan. Tuemme myös teologisen kirjallisuuden julkaisemista, mikä lisää teologisen ymmärryksen kasvua alueella.

Lisäksi teemme opiskelijatyötä itäaasialaisessa yliopistossa. Oppituntien ohella pienryhmät opiskelijoiden kanssa antavat hyvän mahdollisuuden kohdata opiskelijoita ja välittää heille evankeliumia.

Arabiankielinen työ Israelissa

Tuemme arabiankielistä lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä Haifassa paikallisen Rauhanruhtinas-yhdistyksen kautta. Yhdistyksen päämääränä on kristittyjen yhteyden rakentaminen, kaikenikäisten tavoittaminen evankeliumilla ja heidän opetuslapseuttamisensa. Sen alaisuudessa toimii pieni evankelikaalinen Elämän leipä -seurakunta, jonka tuottama musiikki ja opetusäänitteet vievät sanomaa myös Israelin rajojen ulkopuolelle. Lisäksi osallistumme Suomessa maahanmuuttajatyöhön.

Kielityötä Nepalissa

Nepalin erityisprojektimme on kielityötä ja nuorten mentorointia. Maailmassa puhutaan 6837 kieltä ja niistä 124:aa Nepalissa. Toinen työntekijöistämme toimii osana kansainvälistä tiimiä koordinoiden vähemmistökielten kehittämistä kirjoitetuiksi kieliksi.  Työhön kuuluu muun muassa kielten dokumentointi, kirjoitusjärjestelmien luominen ja sanakirjojen kokoaminen. Työntekijämme järjestää koulutusta ja työpajoja sekä auttaa käytännön työssä. Toinen työntekijöistämme kouluttaa ja mentoroi nuoria, jotta he muun muassa paremmin voisivat toimia nuorina seurakuntiensa vastuuhenkilöinä.

 

Rukoilemme:

  • evankeliumin leviämistä teltantekijätyön kautta
  • Itä-Aasian kristittyjen ja seurakuntien puolesta
  • Nepalin-kielityön puolesta