Teltantekijätyö ja erityisprojektit

Teltantekijätyö

Teltantekijätyöllä tarkoitetaan työmuotoa, jossa lähetystyöntekijä toimii työalueella opiskelijana tai toisen työnantajan palveluksessa omassa ammatissaan. Esikuvana tähän työmuotoon on apostoli Paavali, joka oli ammatiltaan teltantekijä.

Teltantekijälähetti elää oman kulttuurinsa ulkopuolella. Hänen tavoitteenaan on tavoittaa evankeliumilla asuinkulttuurinsa ihmisiä. Asuinpaikassaan teltantekijää ei mielletä “uskonnon ammattilaisena”. Kuitenkin kutsumuksensa, motivaationsa ja koulutuksensa puolesta hän on lähetystyöntekijä.

Monet maat ovat suljettuja perinteiseltä lähetystyöltä, mutta teltantekijätyön kautta niissä voidaan viedä evankeliumia eteenpäin. Siksi teltantekijätyö on tärkeää erityisesti uusien alueiden ja ihmisten saavuttamisessa. Teltantekijätyössä lähetystyöntekijän palkan voi maksaa kokonaan tai osittain muu työnantaja kuin lähetysjärjestö.

Tällä hetkellä Kylväjän teltantekijätyötä tehdään Saksassa.

Erityisprojektit

Erityisprojekteilla tarkoitetaan pääasiassa projektiluontoista työtä, jota tehdään alueilla, joita ei ole avattu Kylväjän virallisiksi työalueiksi.

Työ kiinankielisessä maailmassa

Kiina on maailman puhutuin kieli, jonka merkitys kasvaa jatkuvasti kiinankielisten maahanmuuttajien myötä, myös Suomessa. Kiinankielisessä maailmassa toimiminen on tärkeä osa evankeliumin julistamista kaikkeen maailmaan. Kiinankieliset seurakunnat kasvavat voimakkaasti niin Kiinassa kuin maahanmuuttajayhteisöissä. Kiinaa puhuvien merkitystä Jeesuksen lähetyskäskyn loppuunsaattamisessa ei voi maailmanlähetyksessä sivuuttaa. Kiinalaisilla kristityillä on usein vahva halu lähetystyöhön ja he pitävät Raamatun auktoriteettia itsestään selvänä, mutta he tarvitsevat kipeästi teologista koulutusta myös vanhan kristikunnan perinteestä.

Julkaisu- ja koulutustyö on keskeinen osa kiinankielistä työtämme. Tätä työtä tekevät teologian professori ja tohtori, jotka opettavat yliopistoissa ja teologisissa seminaareissa. Kiinankielinen teologinen aikakauskirja tavoittaa akateemisia ihmisiä eri puolilla kiinankielistä maailmaa. Lisäksi yksi työntekijäpariskuntamme on opiskelijatyössä itäaasialaisessa yliopistossa. Toisella paikkakunnalla työntekijämme osallistuu paikallisen seurakunnan työhön.

Arabiankielinen työ Israelissa

Tuemme arabiankielistä lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä Haifassa paikallisen Rauhanruhtinas-yhdistyksen kautta. Yhdistyksen päämääränä on kristittyjen yhteyden rakentaminen, kaikenikäisten tavoittaminen evankeliumilla ja heidän opetuslapseuttamisensa. Sen alaisuudessa toimii pieni evankelikaalinen Elämän leipä -seurakunta, jonka tuottama musiikki ja opetusäänitteet vievät sanomaa myös Israelin rajojen ulkopuolelle. Lisäksi osallistumme Suomessa maahanmuuttajatyöhön.

Kielityötä Nepalissa

Nepalin erityisprojektimme on kielityötä ja nuorten mentorointia. Maailmassa puhutaan 6837 kieltä ja niistä 124:aa Nepalissa. Toinen työntekijöistämme toimii osana kansainvälistä tiimiä koordinoiden vähemmistökielten kehittämistä kirjoitetuiksi kieliksi.  Työhön kuuluu muun muassa kielten dokumentointi, kirjoitusjärjestelmien luominen ja sanakirjojen kokoaminen. Työntekijämme järjestää koulutusta ja työpajoja sekä auttaa käytännön työssä. Toinen työntekijöistämme kouluttaa ja mentoroi nuoria, jotta he muun muassa paremmin voisivat toimia nuorina seurakuntiensa vastuuhenkilöinä.

Vuoden 2019 kohokohtia – video nuorten kristittyjen mentoroinnista Nepalissa

Ainutlaatuinen sinä – video mentoroinnista Nepalissa

Ole siellä, missä sinua tarvitaan – video mentoroinnista Nepalissa

Video kielityön vaikutuksista

Rukoilemme:

  • evankeliumin leviämistä teltantekijätyön kautta
  • Itä-Aasian kristittyjen ja seurakuntien puolesta
  • kiinankielisessä maailmassa tehtävän työn puolesta
  • Nepalin-kielityön puolesta