Seurakuntatyön osaajaa pioneerilähetystyöhön

Pioneerilähetystyöhön haetaan pitkäaikaista työntekijää, pariskuntaa tai perhettä seurakuntaa synnyttävään työhön.

Pioneerilähetystyö on Kylväjän ydintoiminta-aluetta.

Seurakuntaa synnyttävään työhön haetaan uutta työntekijää
Työtehtäviin kuuluu:
• Toimiminen seurakuntaa synnyttävässä työssä omien taitojen ja armolahjojen mukaan
• Seurakunnan vastuunkantajien kouluttaminen
• Opetus- ja koulutusmatkat työalueella
• Muut erikseen sovittavat tehtävät

Hakijalta edellytetään luterilaista uskonnäkemystä, perehtyneisyyttä teologiaan ja seurakuntaa synnyttävään työhön, englannin kielen taitoa sekä yhteistyökykyä ja joustavuutta. Tehtävä soveltuu teologille, nuorisotyönohjaajalle tai henkilölle, joka on kantanut vastuuta kristillisessä työssä. Ennen tehtävien aloittamista hakijan tulee suorittaa Kylväjän lähetyskurssi ja noin vuoden kestävät kieliopinnot työalueella.

Lisätietoja: rekry@kylvaja.fi