Seurakuntatyön osaaja Mongoliaan

Itä-Siperian-työhömme haetaan pitkäaikaista työntekijää, pariskuntaa tai perhettä seurakuntatyöhön ja seurakuntien vastunkantajien opettajaksi.

Kylväjä on toiminut Itä-Siperiassa vuodesta 2000, missä teemme työtä Inkerin ev.lut. kirkon yhteydessä. Työn tuloksena on syntynyt evankelisluterilainen seurakunta Ulan-Udeen.

Haemme seurakunta-, evankelioimis- ja koulutustyöhön uutta työntekijää/perhettä. Asemapaikkana on Ulan-Uden kaupunki Baikaljärven lähistöllä.

Työtehtäviin kuuluu:
• Toimiminen seurakunta- ja evankelioimistyössä omien taitojen ja armolahjojen mukaan
• Seurakunnan vastuunkantajien kouluttaminen
• Matkat maaseudulle (avustustyö, srk- ja evankeliontityö)
• Avustus- ja sosiaalisen koulutustyön koordinointi

Hakijalta edellytetään luterilaista uskonnäkemystä, perehtyneisyyttä teologiaan ja seurakuntaa synnyttävään työhön, englannin (tai venäjän) kielen taitoa sekä yhteistyökykyä ja joustavuutta. Tehtävä soveltuu teologille, nuorisotyönohjaajalle tai henkilölle, joka on kantanut vastuuta kristillisessä työssä. Ennen tehtävien aloittamista hakijan tulee suorittaa Kylväjän lähetyskurssi ja noin vuoden kestävät venäjän opinnot Itä-Siperiassa.

Lisätietoja tehtävästä: rekry@kylvaja.fi