Silmälääkäreitä Keski-Aasiaan

Yhteistyöjärjestömme hakee neljän vuoden työkaudelle silmälääkäreitä

Edellytykset

 • erittäin motivoitunut, itsenäinen työntekijä ja ajattelija, joka on kykenevä tiimityöhön
 • aloitteellinen, kykenevä opettamaan teoriaa ja demonstroimaan kliinisiä/kirurgisia periaatteita/toimenpiteitä.
 • hyvät ihmissuhde- ja kommunikaatiotaidot
 • innostava ja rohkaiseva
 • kykenee työskentelemään yhdessä paikallisen henkilökunnan kanssa ja oppimaan heiltä monikulttuurisessa ja -ammatillisessa ympäristössä
 • kyettävä sopeutumaan infrastruktuurin puuttumiseen kohdemaassa ja naapuri¬maissa, kykenee löytämään innovatiivisia ratkaisuja ongelmiin
 • esimiestaitoja, suunnittelu- ja ongelmanratkaisutaidot, hyvät vuorovaikutustaidot, jonkin verran hallinnollisia taitoja sekä seikkailuntajua.
 • hyvä jälkiseurannassa, nauttii haasteista, hyvä organisaattori
 • kyky toimia itsenäisesti ilman suoraa ohjausta yhteistyössä muiden paikallisten tai ulkomaalaisten kollegojen kanssa
 • halu työskennellä, asua ja matkustaa maan vähän kehittyneille alueille ja oppia paikallista kieltä
 • palvelijan asenne työssä

Tehtävä

 • Avustaa hanketta saavuttamaan tavoitteensa: vähentää hoidettavaa sokeutta ja toteuttaa sokeutta ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä maassa.

Esimies

 • Lääketieteellinen johtaja, tai hänen poissa ollessaan hankkeen johtaja

Vastuualue

 • Vastaa paikallisista lääkäreistä, jotka on nimetty sairaalaan, ja laitoksen koulutusohjelman optikko-opiskelijoista

Päävastuut

 • avustaa silmälääkärien koulutusohjelman kehittämistä ja toteuttamista kouluttavissa silmäsairaaloissa
 • ylläpitää silmäsairauksien hoidon korkeaa tasoa sekä kliinisiä, kirurgisia käytänteitä ja toimenpiteitä poliklinikoilla, osastoilla että leikkaussalissa

Päätehtävät

 • vastuu lääkärien koulutuksesta/pätevöitymisohjelmasta, lääketieteellisen henkilökunnan ohjaaminen, arviointi, johtaminen ja valvonta
 • ohjelman aktiivinen arviointi ja uudistaminen tarpeen mukaan
 • kirurgisen, diagnostisen, kliinisen ja optisen välineistön oikean käytön varmistaminen, tarvittaessa konsultointi hankinnoissa
 • tarpeen mukaan neuvonta henkilöstö-, toimenpide- tai hallintoasioissa
 • säännöllinen osallistuminen hankekokouksiin
 • joustaa antamaan apuaan tarvittaessa

Pätevyys

 • laillistettu silmälääkäri
 • etuna kokemusta kehittyvistä maista

Perustaidot

 • ammattitaito, kyky opettaa ja kouluttaa paikallista henkilökuntaa saavuttamaan kansainvälinen ammatillinen taso

Tiedustelut: rekry@kylvaja.fi