Katuevankeliointia Odessassa

Katuevankeliointia (2)Ukrainan Odessassa toteutettiin elokuun lopulla Jews for Jesus (Juutalaiset Jeesukselle) – järjestön evankeliointikampanja.

Kyseessä oli 25 -vuotisjuhla sillä työ entisen Neuvostoliiton alueella oli alkanut juuri Odessasta 25 vuotta sitten. Kahden viikon ajan päivittäin oli katuevankeliointia, tapahtumia kaduilla ja kotikäyntejä juutalaiskoteihin. Lähetystyöntekijöitä ja vapaaehtoisia oli päivittäin mukana noin neljäkymmentä. Yli 300 000 evankelioivaa traktaattia jaettiin kaupungin kaduilla. Monet ihmiset pysähtyivät keskustelemaan ja yli yhdeksän sataa juutalaista ja tuhat neljäsataa ei-juutalaista antoi myös yhteystietonsa, jotta heihin voidaan olla myöhemmin yhteydessä.

Katuevankeliointia (4)Ihmisiä, erityisesti juutalaisia, kutsuttiin mukaan heti kampanjan päätteeksi järjestettyyn juutalaisen musiikin ja tanssin konserttiin. Odessan filharmonia täyttyi ääriään myöten noin kahdesta tuhannesta kuulijasta. Vaikuttavien tanssi- ja musiikkiesitysten lisäksi tuotiin esille pelastussanoma messiaasta Jeesuksesta. Noin puolet saliin mahtuneista nosti katensä ylös kysyttäessä valmiutta rukoilla katumusrukous ja seurata Jeesusta. Yli kolmesataa juutalaista ja kuusisataa ei-juutalaista kirjoitti konsertissa yhteystietonsa, jotta heitä voidaan kutsua jatkossakin esim. syksyn juutalaisiin juhliin, joita Jews for Jesus ja messiaaniset seurakunnat järjestävät.
Katuevankeliointia (1)“Jumala itse siunasi kampanjan ja tapahtumat sen aikana”, toteaa Ukrainan-lähetti Risto Liedenpohja ja siteeraa Efesolaiskirjettä: “Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen.” (Ef. 3: 20-21.)