Syksyn lähetyskurssi valmistuu 20.12.2016

lahetyskurssi-paattyyKylväjän tämän syksyn lähetyskurssin päättäjäisiä juhlitaan 20. joulukuuta Raamattuopistolla Kauniaisissa. Kurssilla on opiskellut seitsemän opiskelijaa, joista neljä on Kylväjän kurssilaisia ja kolme SLEY:n, jonka kanssa kurssi järjestettiin yhteistyössä. Lisäksi kurssilla on tehty yhteistyötä Kansanlähetyksen lähetyskurssin ja Kirkon lähetystyön keskuksen kanssa.

Kurssi on valmistanut lähetyskandidaatteja lähetystyöhön lähtemiseen kokonaisvaltaisesti. Kurssilla on opiskeltu muun muassa Raamattua, missiologiaa, dogmatiikkaa, lähetyshistoriaa, kulttuuritietoutta, lähettihuoltoon liittyviä asioita sekä käyty läpi eri työalojen- ja kohteiden erityispiirteitä. ”Kurssi on antanut meille paljon eväitä lähetystyöntekijän identiteetin prosessointiin ja rohkaissut lähtemään”, kertoo Ella Henriksson. ”Kurssin aikana olemme saaneet vahvistusta siihen, että jokainen voi olla omilla taidoillaan ja kyvyillään, myös heikkona, mukana omalla paikallaan Jumalan suuressa työssä”, jatkaa Janne Henriksson.

Kurssin johtajana on toiminut Kylväjän työalajohtaja ja koulutuspäällikkö Pentti Marttila ja kurssin assistenttina Kylväjän Israelin-lähetti Sanna Erelä.

Kaikki Kylväjän neljä opiskelijaa ovat lähdössä työhön kurssin jälkeen ja heidät siunataan lähetystyöntekijöiksi Kylväjän kesäjuhlilla Raahessa kesäkuussa. Ella ja Janne Henriksson suuntaavat seurakuntatyöhön Mongoliaan. Jüri Perendi lähtee vaimonsa Johannan ja poikansa Toukon kanssa Japaniin, jossa Johanna on aikaisemmin ollut jo yhden työkauden. Neljäntenä kurssilaisena on ollut Etiopiassa jo useamman vuoden määräaikaisena lähettinä kehitysyhteistyötä tehnyt Daniel, josta tulee kurssin käytyään virallisesti Kylväjän lähetystyöntekijä.

Lähetyskurssin päättäjäisiin tiistaina 20.12 klo 13.00 ovat tervetulleita kaikki läheiset, ystävät ja lähetystyön seuraajat.

Lähetysyhdistys Kylväjä on kirkon lähetysjärjestö, joka tekee työtä siellä, missä on vähän tai ei vielä lainkaan kristittyjä. Se sitoutuu työssään kokonaisvaltaiseen lähetysnäkemykseen, johon kuuluu sekä evankeliumin julistaminen että yhteisöjen elinolojen kohentamiseen ja kestävään kehitykseen tähtäävä palvelu.