Wallendorffin syntymästä 100 vuotta

Per Wallendorff mvTänään tulee kuluneeksi sata vuotta Per Wallendorffin, Kylväjän ensimmäisen puheenjohtajan syntymästä. Wallendorff oli Lähetysyhdistys Kylväjän ensimmäinen puheenjohtaja, jonka kotona pidettiin Kylväjän perustamiskokous. Wallendorff tahtoi, että lähetysjärjestön nimi olisi mahdollisimman lähellä Jeesusta, joten hän päätyi yhteen Jeesuksen itsestään käyttämään vertaukseen, Kylväjään.

Per Wallendorff vihittiin papiksi 1939 ja väitteli teologian tohtoriksi 1964. Hän toimi seurakuntapappina Lapinjärvellä, Sipoossa ja kahdessa Helsingin ruotsinkielisessä seu­rakunnassa. Suomen Lähetysseuran palveluksessa hän oli 1939–1962 ja siitä ajasta vuoden lähetystyöntekijänä Jerusale­missa. Hän toimi Evan­kelisluterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n puheenjohtajana (1974-1985) ja seurakuntavirasta eläkkeelle jäätyään hoiti myös lähetysjohtajan tehtävää vuodet 1980–85. Vuosina 1985-87 Wallendorff teki tieteellistä tutkimustyötä Jerusalemissa. Hänellä oli useita luotta­mustehtäviä eri järjestöissä. Hän kuoli 1995.

Äidinkieleltään ruotsinkielinen Per Wallendorff tunnetaan hyvin myös suomenkielisissä yh­teyksissä poikkeuksellisen omaperäisenä ja sydämellisenä julistajana, opettajana ja sielunhoitajana. Hän tahtoi opastaa kuulijansa ja hoidettavansa Vapahtajan Jeesuksen luo ja evankeliumin omistamiseen.

Per Wallendorffin erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat Israel ja juutalaisuus yleensä sekä erityisesti Qumranin kääröt. Hän olikin maamme harvoja Qumran-tutkijoita. Myös hänen ruotsinkielinen väitöskirjansa Rättfärdinghetens Lärare vuodelta 1964 käsittelee Qumranin teksteissä esiintyvää Vanhurskauden opettajaa.

Taivasten valtakunnan salaisuus, Per Wallendorffin pääteos, julkaistiin vuonna 1984. Tänä vuonna siitä otettiin Wallendorffin syntymän juhlavuoden kunniaksi kieliasultaan hieman uudistettu painos. Sen sanoma hämmästyttää lukijat ajankohtaisuudellaan. Taivasten valtakunnan salaisuus on koottu Wallendorffin nauhoitetuista raamatunopetusluennoista 1970- ja 80-luvuilla Helsingissä. Kirjassa on kolme päälukua, jotka kuvaavat kolmiyhteistä Jumalaa, taivasten valtakuntaa ja sen lopullista tulemista. Taivasten valtakunnan salaisuuden uudistetun painoksen julkaisemisella Lähetysyhdistys Kylväjä osallistuu myös uskonpuhdistuksen juhlavuoden 2017 ydinsanoman ja hengellisen perinnön esiintuomiseen. Kirjaa on saatavissa Pala maailmalta -kaupasta.

Wallendorffin muut teokset ovat Krig och frid (1940), Törne och lilja (1947), Orjantappura ja lilja (1948), Vem kan hjälpa dig (1950), Inför missionsbefallningen (1958), Suomen Lähetysseuran juutalaislähetystyön historia (1958), Jeesus auttaa (1968), Minä olen (1969), Lue Jee­suksesta (1970), Aina enenevä armo (1971), Jesus allena (1974) ja Taivasten valtakunnan salaisuus (1987).

Lue lisää Taivasten valtakunnan salaisuuden nuoremmassa sukupolvessa herättämistä ajatuksista Itä-Siperian lähetti Matti Hyttisen kirjoituksesta Kylväjä-blogista.

Lähetysjohtaja Pekka Mäkipää muistelee Per Wallendorffia Kylväjä-lehden pääkirjoituksessaan.