Kehitysyhteistyötuki väheni kriittisesti

Toinen tälle vuodelle suunnitelluista hankkeista Bangladeshissa olisi sisältänyt muun muassa ensiapukoulutusta.

Suomen ulkoasiainministeriön hanketukipäätökset julkaistiin joulun alla. Lähetysyhdistys Kylväjä oli hakenut tukea kahdelle hankkeelle Bangladeshissa ja neljälle Mongoliassa.  Hakemuksista hyväksyttiin vain kaksi hanketta Mongoliaan. Tukea saavat yksinhuoltajaäitien voimaannuttamisen sekä liikuntavammaisten vertaistuen ja lisääntymisterveyden hankkeet. Hankkeet edistävät yksinhuoltajaäitien kouluttautumista ja työllistymistä sekä vahvistavat liikuntavammaisten naisten asemaa ja pääsyä heille soveltuvien lisääntymis- ja synnytyspalvelujen piiriin. Kylväjä on kiitollinen ulkoministeriön tuesta näille hankkeille.

Alkoholistien kuntoutustyöhanke ja Arhangain läänin vammaistentukiprojektin jatkohakemus eivät saaneet tukea.  Näin ollen alkoholistien kuntoutustyötä ei voida laajentaa ja Arhangain vammaiskomitea joutuu ottamaan täyden vastuun vammaistyöstä Arhangain läänissä ilman ulkopuolista tukea.

Kaikki Bangladeshin kehitysyhteistyöhankkeet saivat kieltävät päätökset. Tämä on suuri isku Kylväjälle ja bangladeshilaiselle yhteistyökumppanillemme BLM-F:lle sekä kymmenille tuhansille köyhille, jotka olisivat hyötyneet hankkeista.

Terveys ja turvallisuus -hanke olisi edistänyt kyläläisten pääsyä terveydenhuollon piiriin ja parantanut kylien turvallisuutta esimerkiksi aitojen rakentamisella lampien ympärille estämään pienten lasten hukkumistapauksia.

Ruokaturvahanke olisi parantanut maaseudun ihmisten mahdollisuuksia saada ravitsevaa ruokaa vuoden ympäri. Hankkeeseen olisi sisältynyt muun muassa keittiöpuutarhojen rakentamista ja pienten lasten ravitsemusohjelma.

Kylväjän kehitysyhteistyökoordinaattori Rowan Clusker on pettynyt päätöksiin:

– Oli todella surullista kuulla näistä päätöksistä.  Näillä hankkeilla olisimme voineet auttaa köyhiä maattomia ihmisiä syrjäseuduilla Bangladeshissa – juuri sellaisia ihmisiä, jotka eivät muuten saa apua.

Kielteisten hanketukipäätösten lopullisista vaikutuksista ei ole vielä varmuutta, mutta Bangladeshissa joudutaan varmasti irtisanomaan hyviä, uskollisia työntekijöitä.

Bangladeshiin kohdistetun joulukeräyksen turvin voidaan edelleen tukea naisten säästöryhmiä ja jatkaa vuohi- ja kyyhkyslakkatyötä sekä kyläkätilöiden koulutusta ja Uzirpurin koulutuskeskusta omakustanteisesti.

Kylväjän kehitysyhteistyöhön voi osallistua tukemalla sitä rukouksin ja taloudellisesti. Lisätietoja: www.kylvaja.fi/lahjoita

 

UM:n tiedote hanketukipäätöksistä