Kielteisillä hanketukipäätöksillä surullisia seurauksia Bangladeshissa

BLM-F:n johtaja Chondon Soren

Miten ulkoministeriön kielteiset hanketukipäätökset vaikuttavat BLM-F:ään ja bangladeshilaisiin hyödynsaajiin? Bangladeshilaisen yhteistyöjärjestömme BLM-F:n johtaja Chondon Soren vastaa:

– Ilman rahoitusta BLM-F ei voi ottaa askeltakaan eteenpäin. Monet työntekijöistä menettävät työnsä. Nuoremmilla saattaa olla mahdollisuus saada muita töitä, mutta meille vanhemmille, noin 50-vuotiaille, se on paljon vaikeampaa. Jos emme saa jatkaa työssämme, joudumme menemään kotikyliimme maaseudulle ja tekemään maataloustöitä. Selviäisimme hengissä, mutta se vaatisi paljon totuttelua. Mutta Jumala johdattaa meitä. Joskus mietin, miten päivätyöläiset selviävät – he eivät tiedä, saavatko he töitä huomenna, mutta he pysyvät hengissä ja Jumala pitää heistä huolen. Niin kuin Raamatussa sanotaan: ”älkää murehtiko huomispäivästä”.

– Meillä on hyvä yhteistyö hyödynsaajien kanssa. Tapasin eilen hyödynsaajia ja he todistavat siitä, että ovat nyt paremmassa elämäntilanteessa BLM-F:n tähden. He sanoivat: ”Nyt meillä on omaa rahaa, emme ole riippuvaisia muista ja olemme pystyneet investoimaan oman perheemme elämään. BLM-F:n takia lapsemme ja nuoremme ovat nyt koulussa ja opiskelevat. Meidän elämämme on ollut vaikeaa, mutta BLM-F:n tuen ja säästöryhmämme takia selviämme nyt paremmin ja elämä on helpompaa.” Jos emme saa hankkeillemme tukea hyödynsaajat jäävät osattomaksi tästä kaikesta ja joutuvat jatkamaan elämäänsä köyhyydessä.

– Meillä on myös hyvät suhteet paikallisiin viranomaisiin. Kun tällainen katastrofi kohtaa meitä, he saattavat ihmetellä, että miksi lahjoittaja yhtäkkiä lopettaa tukensa, onko BLM-F tehnyt jotain väärin? Tähän asti meillä on ollut hyvä maine ja olemme alueemme merkittävin kansalaisjärjestö.

– Olemme kiitollisia siitä, että Kylväjä yrittää kerätä rahaa, jotta edes jotain toimistamme voisi jatkua.