Esikoulua lhomin kielellä

Lhomi-kansan perinteinen asuinalue on Himalajan vuoristossa Mt. Everestiltä itään. Lhomin kielelle valmistui Uuden testamentin käännös vuonna 1995 ja Vanhan testamentin käännöstyö on käynnissä. Raamatunkäännöstyön tukemana lhomien keskuuteen on kasvanut itsenäinen, äidinkielinen seurakunta.

Vuonna 2010 Wycliffe Raamatunkääntäjät ja lhomien oma kansalaisjärjestö NELHOS aloittivat kaksikielisen lukutaitohankkeen, jonka tuloksena lähes koko aikuisväestö on oppinut lukemaan ja kirjoittamaan äidinkieltään sekä halutessaan myös nepalia.

Lukutaidottomuus aikuisväestössä on seurausta heikosta koulumenestyksestä peruskoulussa. Jotta lukutaidottomia aikuisia ei tulevaisuudessa olisi, kaikkien lasten tulisi oppia koulussa lukemaan. Tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Monikielisessä ja -kulttuurisessa Nepalissa koulujärjestelmän haasteet ovat moninaiset. Lasten oppimistuloksiin vaikuttavista monista tekijöistä keskeisiä ovat köyhyys, vanhempien asenteet, opettajien ammattitaito ja opetuskieli.

Varsinaista esikoulua lhominkielisillä lapsilla ei ole koskaan ollut, vaan lapset ovat aloittaneet koulun suoraan ensimmäiseltä luokalta, jossa opetus ja materiaalit ovat olleet vieraalla kielellä.

Alkuvuonna 2017 Wycliffe Raamatunkääntäjät ja NELHOS käynnistävät nelivuotisen ohjelman, jonka aikana lhominkielinen esiopetus alkaa asteittain kaikissa lhomi-alueen 15 peruskoulussa. Suomen ulkoministeriö on myöntänyt hankkeelle taloudellista tukea vuosille 2017-2020.

Laadukas äidinkielinen esiopetus on pitkä askel kohti parempaa koulumenestystä ja kielivähemmistöjen tasa-arvoista asemaa. Äidinkielen käyttö opetuksessa vahvistaa tutkitusti lasten kognitiivista kehitystä ja helpottaa myöhempää koulun aloittamista vieraalla kielellä, lhomien tapauksessa nepaliksi. Oppimiskokemuksen parantuessa lapset myös aiempaa todennäköisemmin suorittavat koulunsa loppuun. Uskomme, että uusia lukutaidottomia sukupolvia ei lhomien keskuuteen enää vartu.

Kielityöntekijämme ovat työskennelleet Lhomi-kansan parissa antaen heille teknistä opastusta muun muassa Psalmien kirjan äänittämiseen.

Raamatunkäännöstyöstä ja seurakunnan synnystä lhomi-kansan keskuudessa kertoo dokumenttielokuva Everestiltä itään, jota voi tilata seurakunnissa tai pienryhmissä esitettäväksi Wycliffe Raamatunkääntäjiltä.

 

Wycliffe Raamatunkääntäjät ry