Ebenezer-kodin 40 ensimmäistä vuotta suomeksi

Ebenezer-kodin 40-vuotisjuhlakirjasta Muistakaa hänen ihmetyötään julkaistaan suomenkielinen painos Lähetyksen kesäpäivillä Raahessa. Englanninkielinen teos julkaistiin viime vuonna. Suomenkielisen painoksen on kääntänyt ja toimittanut Ulla-Maija Saarilahti, yksi Ebenezer-kodissa työskennelleistä suomalaisista. Kirjassa kerrotaan Ebenezer-kodin vaiheista ja toiminnasta sekä sen asukkaiden elämänvaiheista. Kylväjä kutsuttiin vuonna 2014 Israelissa Haifassa toimivan Ebenezer-vanhainkodin yhteistyökumppaniksi. Vuonna 1976 rakennettua vanhainkotia ylläpitää israelilainen yhdistys. Alussa sen asukkaat olivat pääasiassa Itä-Euroopasta tulleita ja holokaustista selvinneitä Jeesukseen uskovia juutalaisvanhuksia, mutta asukkaiden joukossa on aina ollut myös joitakin arabikristittyjä ja muita ei-juutalaisia ikä-ihmisiä. Tällä hetkellä kodissa asuu kolmisenkymmentä eri taustoista tulevaa vanhusta.

Kodinomaisen elämisen ja virkistystoiminnan lisäksi asukkaille järjestetään hartauksia ja muuta heidän kristillistä uskoaan tukevaa toimintaa. Usko Jeesukseen yhdistää ja ylittää kansallisuus- ja kielirajat. Kylväjä tukee kodin toimintaa kanavoimalla suomalaisten kummien ja kodin ystävien taloudellisen tuen. Kylväjän työntekijä Pirkko Said toimii Ebenezer-kodin kummikoordinaattorina.

Muistakaa hänen ihmetyönsä. Ebenezer-kodin 40 vuotta on saatavilla Pala maailmalta -verkkokaupasta.