Ulkoasiainministeriö myönsi valtionavustusta Kylväjän ruokaturvahankkeelle Bangladeshissa

Säästöryhmissä naiset oppivat muun muassa toimeentulosta ja ravitsemuksesta.

Suomen ulkoasiainministeriö on muuttanut viime joulukuussa tekemäänsä päätöstä osittain ja myöntänyt valtionavustusta Ruokaturvaa kyläyhteisövoimalla -hankkeen toteuttamiseen Bangladeshissa.

Viime joulukuun kielteisen hanketukipäätöksen jälkeen Kylväjä kirjoitti oikaisupyynnön, jonka johdosta ulkoasiainministeriö tarkisti päätöstään.
Ulkoasiainministeriö muutti päätöstään osittain niin, että Kylväjälle myönnettiin valtionavustusta erityisehdoin yhteensä 480 000 euroa seuraavalle kolmelle vuodelle. (vuodelle 2017: 200 000 euroa, vuodelle 2018: 140 000 euroa ja vuodelle 2019: 140 000 euroa)

Muutoksen perusteena oli muun muassa se, että alkuperäisessä päätöksessä olisi pitänyt antaa suurempi painoarvo sille, että hanke tukee ulkoasiainministeriön omia tavoitteita. Näitä ovat naisten ja tyttöjen oikeudet, työpaikkojen luominen, demokratian vahvistuminen ja ruokaturvan kohentaminen.
Bangladesh kuuluu vähiten kehittyneisiin maihin, jotka tarvitsevat erityisesti tukea.
Ruokaturvaa kyläyhteisövoimalla –hanke pitää sisällään muun muassa naisten säästöryhmiä, lasten painonseurantaa sekä opetusta ravitsemuksesta, säästämisestä ja toimeentulosta.