Kylväjä mukana vähemmistökielen tutkimushankkeessa Keski-Aasiassa

Kylväjä on yhteistyöjärjestönsä kautta mukana Keski-Aasiassa meneillään olevassa vähemmistökielen tutkimushankkeessa. Hankkeessa tutkitaan kieltä, jota puhutaan eri murteissaan kolmessa eri valtiossa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, missä määrin saman kielen murteet vaativat erillisiä kristillisen kirjallisuuden käännöksiä ja missä määrin pärjätään yhdellä murteella tehdyillä käännöksillä. Tavoitteena on myös kehittää ulkomaalaisia työntekijöitä varten kurssi kyseisen kielen oppimiseksi.

Tänä vuonna projektissa tutkitaan murteiden eroavuuksia ja luodaan kirjanen kielen kieliopista.Tätä varten kielityöntekijät ovat noin vuoden verran opiskelleet kieltä kolme tuntia päivässä ja analysoineet sen kielioppia. Tukena heillä on aikaisemmin ulkomailla laadittuja kuvauksia kielestä sekä sukulaiskielen kielioppikirja. Tällä hetkellä kielityöntekijät ovat laatimassa sanalistaa taltioitujen suullisten kertomusten äänitiedostojen pohjalta. Kansainvälisten työntekijöiden lisäksi projektiin on palkattu paikallisia kielenopettajia.

Lisätietoja Kylväjän tekemästä kielityöstä muilla työalueilla löydät Annoit minulle elämän – raamattutyön keräyksen sivuilta.