Syyskokous johdatti Kylväjän luokseen kutsuvaan vuoteen 2018

Kylväjän syyskokous kokoontui lauantaina 9.12 Annankulmaan Helsinkiin. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 teemalla “Luokseen kutsuva”, joka nousee Toiminnan linjauksesta 2016–2020: ”Kutsumme kohtaamiamme ihmisiä lähetyselämään: olemaan ja elämään Jeesuksen ja hänen seurakuntansa yhteydessä sekä toteuttamaan kanssamme hänen antamaansa lähetystehtävää.”

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma sisältää yhdeksän uuden lähetystyöntekijän lähettämisen. Kylväjä tekee työtä alueilla, joilla ei vielä tunneta Jeesusta. Yksi aviopari suuntautuu Itä-Aasiaan alueelle, jossa Kylväjä ei ole aiemmin tehnyt työtä.

”Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja yhteiskunnassa ovat esillä sovintoon ja yhteisymmärrykseen liittyvät teemat, kun tulee kuluneeksi 100 vuotta Suomen sisällissodasta ja 50 vuotta kapinavuodesta 1968, jolloin eri puolilla maailmaa noustiin vastustamaan vanhaa valtaa ja auktoriteetteja”, liittää lähetysjohtaja Pekka Mäkipää Kylväjän ensi vuoden työn laajempaan kontekstiin. ”Kylväjän julistuksen ja palvelun lähtökohta on tulevanakin vuonna koko kapinalliselle ihmissuvulle tarkoitettu rauhan evankeliumi syntien Sovittajasta, joka kutsuu kauttamme: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa (2. Kor. 5:20).”

Sovinnonrakennustyö näkyy tulevana vuonna käytännössä muun muassa Bangladeshissa, jossa etsitään ja tuetaan paikallisia välittäjiä, jotta Bangladeshin evankelis-luterilainen kirkko selviäisi johtajuuskriisistä jakaantumatta. Kylväjä tukee syksyllä 2017 syntynyttä Mongolian evankelis-luterilaista kirkkoa sen ensimetreillä ja Bangladeshissa ja Mongoliassa toteutettavien kehitysyhteistyöhankkeiden siirtymistä paikallisten käsiin. Uusia lähetystyöntekijöitä syksyn 2018 lähetyskurssille rekrytoidaan etenkin tyhjenemässä oleville islam-kentille.

Yhdistyksen kokous hyväksyi toimintasuunnitelman lisäksi ensi vuoden talousarvion, jonka loppusumma on 4 480 297 euroa. Talousarvio on 236 353 euroa tappiollinen. Alijäämää katetaan tarvittaessa omaisuuden myynnillä, mutta ennen kaikkea kehittämällä varainhankintaa uuden varainhankintastrategian mukaisesti ja kutsumalla lähetysväkeä lähetyselämään myös taloudellisesti.

Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa teologian tohtorit Magnus Riska ja Mauri Tervonen, jotka valittiin uudelleen jatkokaudelle. Lisäksi erovuorossa oli lähetyslääkäri Leena Kaartinen (hallituksessa 9 vuotta), jonka tilalle valittiin TM, sairaanhoitaja, diakonissa ja Etiopian-lähetti Liisi Niemelä Jämsästä.