Usko ja yhteys -verkosto pitää lähetystyötä esillä tulevissa seurakuntavaaleissa

Usko ja yhteys -verkosto kokoaa jälleen yhteen samojen arvojen takana seisovia seurakuntavaaliehdokkaita vuoden 2018 marraskuussa järjestettävissä vaaleissa. Edellisissä seurakuntavaaleissa ensiaskeleensa ottaneen verkoston sivuilla uskojayhteys.fi kerrotaan: ”Tulemme eri seurakunnista, eri herätysliikkeistä ja eri elämäntilanteista. Meitä yhdistää rakkaus kirkkoamme kohtaan ja se, että haluamme jättää tuleville sukupolville kirkon, joka rohkeasti julistaa evankeliumia Jeesuksesta syntien sovittajana ja pitää kiinni Raamatun Sanasta.”

Usko ja yhteys -verkoston mukaan Jumalan hyvä sanoma, evankeliumi on kaikkia varten. Seurakunnan tehtävä on välittää evankeliumia ja rakentaa yhteyttä sekä Jumalaan että lähimmäisiin. Verkosto periaatteet kiteytetään kuuteen teesiin:

  1. Raamattu ohjeeksi
  2. Seurakunta eläväksi
  3. Evankeliumi leviäväksi
  4. Ihmiset kohdatuiksi
  5. Perhe kestäväksi
  6. Rakkaus toimivaksi

Seurakuntavaalien ehdokkuudesta kiinnostuneet ja verkoston arvot jakavat kristityt voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan uskojayhteys.fi -verkkosivun lomakkeen kautta. Verkoston yhdyshenkilö yhdistää hänet samat arvot jakavan listan kanssa omassa kotiseurakunnassa. Äänestäjät puolestaan voivat etsiä sivustolta samojen arvojen mukaan toimivia ehdokkaita.

Lähetysyhdistys Kylväjälle on läheinen erityisesti neljännen teesin määrittely: ”Hyvän sanoman välittäminen sanoin ja teoin niin kotimassa kuin ulkomailla on seurakunnan perustehtävä, jossa apuna ovat kaikki kirkon lähetysjärjestöt.”

– Kirkkomme tarvitsee vastuunkantajia, jotka elävät evankeliumista ja haluavat samaa kaukaisille lähimmäisilleen, toteaa lähetysjohtaja Pekka Mäkipää.

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2018 teemalla Minun kirkkoni. Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa valitaan luottamushenkilöt noin 400 seurakuntaan. Ehdokkaita vaaleissa on yhteensä noin 20 000 ja päättäjiä valitaan noin 9 000. Vaaleissa valitut luottamushenkilöt pääsevät päättämään muun muassa lähetysmäärärahojen jakamisesta.

Usko ja yhteys -verkoston tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja useita aloja edustavia luottamushenkilöitä, jotka antavat kokemuksensa ja näkemyksensä seurakunnan käyttöön. Seurakuntavaalit ovat edelleen ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa 16-vuotialla on äänioikeus.