Olisiko minusta lähetystyöntekijäksi? -testi julkaistu Kylväjän sivuilla

Olisiko minusta lähetystyöntekijäksi? miettii moni ensi syksyn lähetyskurssille hakemista pohtiessaan. Mielessä sinkoilee kysymyksiä työn vaativuudesta, omasta soveltuvuudesta, uuteen kulttuuriin sopeutumisesta ja asioista, joista olisi luovuttava lähetystyöhön lähtiessä. Lähetysyhdistys Kylväjä on kehittänyt ajatuksia ja hymynkareenkin herättävän testin avuksi pohdintoihin.

“Lähetyskurssille hakeminen on usein pitkän prosessin tulos”, toteaa koulutuspäällikkö Pentti Marttila Lähetysyhdistys Kylväjästä. ”Pohdimme lähetyskurssille hakemiseen liittyviä kysymyksiä koko työyhteisön voimin. Lopputuloksena syntyi Olisiko minusta lähetystyöntekijäksi? -testi, jonka avulla voi testata sopivuuttaan lähetystyöhön ja käydä läpi lähetystyöhön lähtemiseen liittyviä näkökulmia erilaiseen ruokavalioon sopeutumisesta yksinäisyyden sietämiseen.”

Olisiko minusta lähetystyöntekijäksi? -testin pääsee tekemään osoitteessa www.kylvaja.fi/olisikominustalahetystyontekijaksi.

Hakuaikaa syksyn 2018 kurssille on 31.3. saakka. Lisätietoja lähetyskurssista koulutuspäällikkö Pentti Marttilalta, pentti.marttila@kylvaja.fi, p. 045 635 0934.