Hanna Lindberg Kirkkojen maailmanneuvoston konferenssiin Arushaan

Kirkkojen maailmanneuvoston maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssi järjestetään Arushassa Tansaniassa 8.–13.3. teemalla Moving in the Spirit – called to Transforming Discipleship. Kylväjän kotimaantyön johtaja Hanna Lindberg on kutsuttu yhdeksi kolmesta kirkkomme delegaatista. Tuhannen eri puolilta maailmaa saapuvan konferenssiosallistujan joukkoon liittyy yhteensä parikymmentä suomalaista.

Kristinuskon painopiste on siirtynyt Afrikkaan, jossa on kristittyjä enemmän kuin missään muussa maanosassa, noin 600 miljoonaa. Ekumeenisen konferenssin isäntäkirkkona toimii Tansanian luterilainen kirkko.