Juhani Lindgrenin saarnat Digipostillaan

Kylväjän pitkäaikaisen lähetysjohtajan Juhani Lindgrenin saarnoista 36 on julkaistu helmikuun lopussa Kotimaan Digipostillassa. 

”Juhani Lindgrenin kotisivut tulivat esiin, kun käytin erilaisia sanayhdistelmiä nettihauissa löytääkseni pappien yksityisiä saarnapankkeja”, kertoo Kotimaan julkaisupäällikkö Olli Seppälä. ”Digipostilla on kaikkiruokainen, sille kelpaavat monenlaiset saarnat, uudet ja vanhat. Lindgrenin saarnat ovat hieno lisä alati kasvavassa tietokannassa”, kiittää Seppälä, jonka käsissä Digipostilla on muotoutunut yhteistyössä Jaakko Kaartisen kanssa.

Vuonna 2016 julkaistuun Kotimaan saarnapankki Digipostillaan on tallennettu jo lähes 2800 saarnaa, joiden joukkoon Juhani Lindgreninkin saarnat nyt pääsivät. Kotimaa Pro -sivuston alta löytyvä Digipostilla toimii yleisenä saarnapankkina. Ideana on tukea ja kehittää suomalaista saarnaa sekä saarnaajien että saarnojen kuuntelijoiden hyödyksi. Digipostilla tarjoaa myös tutkijoille arvokkaan lähteen. Papit ja saarnan pitäjät voivat myös itse syöttää saarnansa Digipostillaan. Digipostilla ja erityisesti sen itsenäisyyspäiväsaarnat olivat osa Suomi 100 –juhlavuotta.

Juhani Lindgren oli teologian tohtori ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Hän oli Suomen Evankelis-luterilaisen Opiskelija- ja Koululaislähetyksen ensimmäinen pääsihteeri, Suomen Evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen ensimmäinen lähetyssihteeri ja Lähetysyhdistys Kylväjän ensimmäinen lähetyssihteeri. Hänen viimeinen toimensa oli Kylväjän lähetysjohtaja. Hän oli siis tärkeä uranuurtaja. Hän oli lähetyksen organisatorisen työn ohessa merkittävä lähetysteologi ja raamatunselittäjä. Hänen kirjallinen tuotantonsa keskittyi näille aloille. Juhani Lindgrenistä on julkaistu teos Evankeliumi ensin: lähetysjohtaja Juhani Lindgrenin sydämenääniä (2007). Hänen kotisivunsa löytyvät vielä sellaisina kuin ne olivat hänen eläessään.