Opettajankoulutusprojekti alkoi Ulaanbaatarissa

Mongolian-lähetti Janne Henriksson on aloittanut projektin, jossa pidetään opettajankoulutusta mongolialaisille opettajille. Projektin ensimmäinen koulutus toteutettiin 16 englannin kielen opettajan kanssa suuressa 3500 oppilaan koulussa, joka kattaa luokka-asteet 1-12. Henriksson on kahden kuukauden ajan keskiviikkoisin käynyt koululla seuraamassa oppitunteja, pitänyt opettajien kanssa ohjauskeskusteluja, vetänyt seminaareja ja myös itse opettanut joitain tunteja, joita muut opettajat ovat saaneet tulla seuraamaan.

”Mongolialaisissa kouluissa kaikki oppilaat pukeutuvat koulupukuihin. Yhdellä luokalla on yleensä 40–50 oppilasta, mutta kielten tunteja varten luokat ovat kuitenkin jaettu kahteen ryhmään”, kertoo Janne Henriksson. ”Kalusteet luokissa ovat vanhoja ja vain harvassa luokassa on liitutaulun lisäksi televisio tai videotykki. Äänitteitä kuunnellaan harvakseltaan muutamalta CD-soittimelta, jotka kiertävät opettajilla.”

Janne kertoo, että on ollut mielenkiintoista tutustua mongolialaiseen koulumaailmaan: eroavaisuuksia Suomeen on paljon koulukulttuurissa niin opettajien työssä kuin oppilaiden toiminnassa. ”Usein opettajien opetustyylit ovat kovin opettajajohtoisia: tyypillisesti tunnilla opettaja puhuu ja kysyy ja joko yksi oppilas kerrallaan tai koko ryhmä yhdessä vastaa. Suomalaisen koulun kielitunteihin oleellisesti kuuluvat pari- ja ryhmäkeskustelut ovat harvassa. Jotkut ryhmät ovat tottuneet opettajajohtoiseen tyyliin niin tiukasti, että heillä saattaa olla hankaluuksia ymmärtää tehtävänantoja, joissa pyydetään keskustelemaan parin kanssa ilman, että opettaja kuulee, mitä oppilas vastaa.”

Mongolialainen opettajankoulutus on selkeästi alhaisemmalla tasolla verrattaessa Suomeen – opettajille ei ole yliopistossa annettu koulutusta opettamisen taidoissa tai eri opetusmetodeissa kovinkaan paljon. Suurimmalla osalla opettajista on kuitenkin innostusta kehittää opetustaan ja taitojaan. ”Sen vuoksi on ollut erittäin mielekästä aloittaa projekti heidän kanssaan”, toteaa Henriksson.