Kehitysyhteistyömäärärahoja leikataan taas

Järjestöjen osuutta kehitysyhteistyön kokonaismäärärahoista ollaan kaventamassa. Hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksessä järjestöjen osuus on jäämässä alle seitsemään prosenttiin. Tämä on pohjalukema kahteenkymmeneen vuoteen. Kokonaismäärärahoja kehitysyhteistyön osalta on esitetty nostettavaksi 0,41 prosenttiin, joka sinänsä on hyvä kehitys. Järjestöjen osuutta työssä lasketaan lukuihin, joissa on oltu viimeksi vuonna 2002. Tästä hyvänä vertailulukuna on vuosi 2015, jolloin kehitysjärjestöjen osuus kehitysyhteistyöstä oli 14,2 prosenttia.

Nykyisen hallituksen leikkaukset tulivat tunnetuksi koko kehitysyhteistyökentälle vuonna 2015, jolloin moni kristillinen toimija joutui leikkaamaan työtään ankaralla kädellä. Alkujysäyksen jälkeen tilanne lähti hitaasti kehittymään parempaan päin järjestörahoituksen palautumisen myötä. Kehityssuuntana näyttäisi olevan silti, että tukea suunnataan entistä enemmän yrityksille ja kansainvälisille toimijoille.

”Tilanne on erikoinen, sillä kehitysyhteistyötä tekevät järjestöt, kuten Kylväjä, ovat saaneet työstään ja ammattimaisuudestaan jatkuvaa kiitosta eri tahoilta. Korkealuokkainen osaaminen, sen kehittäminen kotimaassa ja hyödynsaajien kohdemaissa ei ole valunut hukkaan. Vielä on aikaista spekuloida millaisia pitkäaikaisvaikutuksia rahoituksen kaventumisella järjestösektorilla tullaan näkemään”, pohtii Kylväjän kehitysyhteistyökoordinaattorina elokuun puolivälissä aloittanut Juri Veikkola.