Kylväjä jatkaa kestävänä hedelmää kantavaan vuoteen 2019

Lähetysyhdistys Kylväjän syyskokous kokoontui lauantaina 15.12 Bullankulmassa Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019 otsikolla Hedelmää kantava, joka jatkaa Toiminnan linjauksesta 2016–2020 nousevia teemoja. ”Pysymme Kristuksessa voidaksemme intorealistisesti kantaa hedelmää toisten iloksi.”

Lähetysjohtaja Pekka Mäkipää kuvaa hedelmän kantamista kestävänä kehityksenä: ”Hedelmän kantamisen vuonna kiinnitämme huomiota kestävään kehitykseen, sanan raamatullisessa merkityksessä. Lähetystyössä, kuten kaikessa kristillisyydessä, kestävyys eli kärsivällisyys on korkein hyve: ’Hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat hyvää satoa.’ (Luuk. 8:15) Kestävyys, kreikan kielellä hypomone tarkoittaataakan alle jäämistä ja valoisan mielenlaadun säilyttämistä ahdinkojenkin keskellä.”

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma sisältää kahden pitkäaikaiseen lähetystyöhön suuntaavan avioparin kouluttamisen sekä uutena lyhytaikaiseen lähetystyöhön valmistavan koulutuslinjan, jolla kahden kuukauden koulutuksen jälkeen lähdetään kolmeksi kuukaudeksi jollekin Kylväjän työalueista. Lyhytaikaiseen lähetystyöhön on kouluttautumassa kolme henkilöä. Viime vuosina yksityisten henkilöiden tuen osuus lähetyskannatuksesta on noussut entistä merkittävämpään osaan, joten tärkeänä tavoitteena on löytää tukijat uusille lähtijöille.

Lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen ja lähettämiseen kerätään myös 17.2.seurakunnissa kirkkohallituksen määräämä Kylväjän virallinen kolehti. Kolehdin teemana on Annoit minulle tehtävän, joka haastaa yhtä lailla lähettäjiä kuin lähtijöitäkin ottamaan vastaan Jeesuksen lähetyskäskyssä antaman tehtävän viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan.

Syksyllä 2018 aloitettu pakolaistyön kartoitus ja laajentamissuunnittelu saatetaan tulevan vuoden aikana loppuun. Pidemmän aikavälin tavoitteena on luoda rakenteita pakolaisvaltateiden varrelle, joten selvitämme mahdollisuutta laajentaa pakolaistyötä muuallekin kuin Kreikkaan.

Kesällä 2019 alkaa Kylväjässä uusi aikakausi lähetysjohtaja Pekka Mäkipään jäädessä eläkkeelle. Hallitus valitsee hänen seuraajansa alkuvuodesta.

Yhdistyksen kokous hyväksyi toimintasuunnitelman lisäksi ensi vuoden talousarvion, jonka loppusumma on 4 289 986 euroa. Hallitukselle annettiin valtuutus tarkistaa talousarviota Ulkoministeriön hankerahoituspäätösten valmistuttua. Talousarvio on 139 256 euroa tappiollinen. Alijäämää katetaan tarvittaessa omaisuuden myynnillä, mutta ennen kaikkea kehittämällä varainhankintaa uuden varainhankintastrategian mukaisesti ja kutsumalla lähetysväkeä lähetyselämään myös taloudellisesti.

Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Martti Leinonen, Jouni Lätti ja Elina Sipilä, jotka valittiin uudelleen kahden vuoden jatkokaudelle. Hallitusjäsenyyden jätti vuoden vaihteessa Lapuan hiippakunnan aluekoordinaattorina Kylväjässä aloittava Liisi Niemelä, jonka tilalle valittiin varatuomari Ulla Suotunen Helsingistä.