Siunattuina matkaan

Kylväjän lähetyskurssille osallistuneet kolme opiskelijaa siunattiin 3.3. Suomen Raamattuopiston jumalanpalveluksessa tuleviin tehtäviinsä lyhytaikaiseen lähetystyöhön. Markku Kaanaa suuntaa Haifaan Ebenezer-vanhainkotiin sekä Elämän leipä -seurakuntaan ja Matti Mäkelä Jerusalemin Caspari-keskuksen työyhteyteen. Hanna Ojala lähtee pakolaisten parissa tehtävään työhön Ateenaan. Vapaaehtoistyön jaksot vaihtelevat kolmesta kuukaudesta vuoteen.

Markku kokee tärkeäksi sekä lähetyskurssilla opiskelun että tulevaan tehtävään siunaamisen. Kahdeksan viikon opiskelu on vahvistanut teologisia ja raamatullisia näkökulmia lähetykseen, mutta on auttanut myös näkemään, miten erilaisissa tehtävissä lähetystyöntekijät toimivat. Siunauksen myötä on tullut konkreettiseksi se, että hän ei ole lähdössä yksin. On olemassa rukoilijat, seurakunta ja lähettäjät.

– Tänään oikeastaan ymmärsin tämän merkityksen, että siunataan ja lähetetään, ja silloin on takana seurakunta ja lähettäjät, jotka rukoilevat ja muistavat, kun itse on siellä monta kertaa varmasti vaikeissakin tilanteissa. Tämä oli minulle tosi merkittävä työhön lähettämisen tapahtuma.

Uusi elämäntilanne vähän jännittääkin, vaikka Markku on ollut ennenkin vapaaehtoistyössä ulkomailla.

– Nyt menen ihan vieraaseen, täydellisesti erilaiseen kulttuuriin kuin mitä joku pohjoismainen olisi. Olen kuitenkin aika optimistisella mielellä lähdössä. Kieli- ja kulttuuriongelmista huolimatta toivon, että osaisin ja tulisin toimeen ja pystyisin antamaan jotakin, mitä käytännön työ siellä tarvitsee.

Markku suosittelee kurssin käymistä muillekin, jotka haluaisivat lähteä lyhyeksi ajaksi lähetystyöhön.

– Jos joku vain pikkasenkin miettii, että lähtisi vapaaehtoistyöhön, niin suosittelen ehdottomasti tämän kahdeksan viikon kurssin suorittamista. Tästä avautuu paljon sellaista, mitä ei huomaa, jos vain ajattelee, että lähtee auttamaan jossakin käytännön tehtävässä.

Lähetyskurssista vastaava, Kylväjän työalajohtaja ja koulutuspäällikkö Pentti Marttila rohkaisi siunattavia puheessaan:

– Ette lähde yksin. Vapahtajamme on kanssanne lupauksensa mukaan. Hän itse sanoo teille, kuten Hän sanoi apostoleilleen: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” (Joh. 14:27)

– Pitäkää rohkeasti esillä Jeesuksen nimeä. Saat olla rohkea, sinun ei tarvitse vaipua epätoivoon. Katso Kristukseen, joka on pahan, kuoleman ja synnin voittaja.

Teksti: Elisa Wathén