[GRANO = jyvä, siemen]

Jyrki MäkinenGrano Oy on painanut Kylväjä-lehteä vuodesta 2010. Kehityspäällikkö Jyrki Mäkinen kertoo, millä tavoin hyvä ja luotettava yhteistyökumppanimme huomioi ympäristöasiat muun muassa painoprosessissa ja jätteiden kierrätyksessä.

– Periaatteenamme on palvella asiakkaita ammattitaidolla ja laadukkaasti ympäristöä tarpeettomasti kuormittamatta. Katsommekin, että laatu ja ympäristönsuojelu täydentävät toiminnassa toisiaan, kertoo kehityspäällikkö Jyrki Mäkinen Granon Vaasan yksiköstä.

Materiaalihankinnoissa Grano suosii ympäristötietoisia toimittajia sekä ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja.

– Käytämme mahdollisemman vähän luontoa kuormittavia toimintatapoja ja materiaaleja. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita muun muassa sen, että Grano Oy käyttää offsetpainamisessa ainoastaan kasviöljypohjaisia painovärejä. Tämän lisäksi meillä on käytössämme täysin prosessivapaa painolevyjen valmistus eli emme käytä levytulostuksessa enää lainkaan kehitettä tai kiinnitettä, vaan homma hoituu pelkällä vedellä, toteaa Mäkinen.

– Modernin tekniikkamme ansiosta makkelipaperin määrä on pieni ja leikkuujätteet pyrimme minimoimaan tarjoamalla asiakkaillemme tuotteet järkevissä formaateissa, jotta paperi voidaan käyttää mahdollisimman tarkasti hyväksi. Kaikki edellä mainittu menee 100 % kierrätykseen, jatkaa Mäkinen.

Granon kaikki toimipisteet noudattavat toiminnassaan ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän periaatteita. Grano on sitoutunut noudattamaan FSC®-, PEFC™- sekä Joutsenmerkki -standardien asettamia vaatimuksia ja arvoja.

– Hyvän laadun ja ympäristöasioiden yhdistäminen on lopulta helppoa. Tällä hetkellä arkkipainamiseenkin löytyy laadukkaita 100 % kierrätyspapereita. Ne ovat jonkin verran kalliimpia kuin vastaavat normipaperit, joten viime kädessä asiakas päättää haluamansa paperin. Kustannuserokin on vuosien varrella hiukan pienentynyt. Tosin on hyvä muistaa, että suomalainen painopaperikin on varsin ympäristöystävällistä. Arkkipainamisen kierrätyspaperit tulevat ulkomailta, joten hiilijalanjälkeäkin on hyvä aina välillä miettiä, muistuttaa Mäkinen.

Nykyisin myös Kylväjä-lehdestä löytyy Joutsenmerkki.

– Granolle on myönnetty Pohjoismainen ympäristömerkki – Joutsenmerkki, joka velvoittaa painotaloa raportoimaan ympäristöasioistaan hyvinkin tarkasti.

– Ympäristöasioiden vastuullinen hoito on myös oleellinen osa arvojamme, joihin on sitoutunut johto ja koko Granon henkilökunta. Nämä korostuvat yhä enemmän painopalveluissakin.

– Kannustamme jokaista työntekijäämme huomioimaan ympäristönäkökohdat ja toimimaan niiden mukaisesti, kertoo Mäkinen.

– Painotuotteen hiilijalanjälki on paljon luultua pienempi johtuen siitä, että kierrätys painoalalla ei ole mikään uusi asia, vaan sitä on tehty jo vuosikymmeniä. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan sanomalehden vuositilauksen ja tunnin mittaisen päivittäisen internetin käytön hiilijalanjäljet ovat todellisuudessa samalla tasolla, ja viikoittaisen aikakauslehden vuositilauksen hiilijalanjälki jo selvästi pienempi. Tästä on helppo päätellä, että esimerkiksi Kylväjä-lehden hiilijalanjälki on todella pieni, enkä malta tässä yhteydessä olla mainitsematta, että varsinkin, kun sen painamisen hoitaa vastuullinen painotalo, Mäkinen toteaa pilke silmäkulmassa.

– Arvostan Lähetysyhdistys Kylväjän toimintaa todella korkealle. Työtä tehdään vieraassa maassa ja kulttuurissa sekä usein hankalissa ja vaarallisissakin olosuhteissa, eli iso respect näille ihmisille, kuten tavataan sanoa.

– Hauska yhteensattuma on myös se, että juuri me painamme Kylväjä-lehteä, sillä Grano tarkoittaa suomeksi jyvää tai siementä.