Lähetyskurssin opit erilaisten kulttuurien kohtaamisesta olivat avuksi lyhytaikaisessa lähetystyössä

Viime kevään lähetyskurssin yhteydessä järjestettiin myös määräaikaistyön koulutus, jossa opiskeltiin kaksi kuukautta lähetyskurssilaisten kanssa ja lähdettiin sen jälkeen kolmen kuukauden harjoitteluun Kylväjän työalueille. Määräaikaistyön koulutuksessa opiskelleet Hanna, Markku ja Matti ovat tyytyväisiä kokemaansa.

Haifassa Israelissa harjoittelujakson työskennelleelle Markku Kaanaalle jakso oli mielenkiintoinen.

– Oli myötä- ja vastoinkäymisiä, mutta kuten 1. Samuel 7:12 sanotaan: ”Samuel otti kiven ja pani sen Mispan ja Seenin välille ja antoi sille nimen Ebenezer ja sanoi: ’Tähän asti on Herra meitä auttanut’”. Hän auttoi myös harjoittelujakson aikana, vaikka suunnitelmiin tulikin monenlaisia muutoksia.

Parhaana muistona Markulle jäi mieleen tapaaminen ja keskustelu Ebenezer-vanhainkodissa asuvan suomalaisen rouvan kanssa.

– Hän kertoi tulostaan ja asumisestaan maassa sekä siitä, miten Taivaan Isä oli johdattanut hänen elämäänsä ja työtään.

Hanna lähti harjoitteluun pakolaistyöhön Ateenaan.

– Koska työni oli yksinkertaista ruoan tarjoilua, siihen oli helppo päästä sisään, ja se oli ihan mukavaa työtä. Crossroads oli hyvä työpaikka, ja kokemus oli kiva kaikin puolin.

Caspari-keskuksessa toimistotehtäviä tekevällä Matilla määräaikaistyö jatkuu vielä ainakin seuraavan vuoden.

– Caspari-keskuksen toiminta alkaa olla tuttua, ja uuden maan tapoihin ja kulttuuriin alkaa pikkuhiljaa tottua. Enää ei tunnu niin oudolta kuin alkuvaiheessa, ja kotiutumista on tapahtunut. Harkitsen parhaillaan, olenko valmis jatkamaan täällä vielä kevääseen 2021 asti.

Hannalle ja Matille parasta on ollut uusiin ihmisiin tutustuminen. Matti kertoo:

– Ihmiset ovat olleet lähes poikkeuksetta oikein mukavia ja kannustavia. Monella tapaamallani ihmisellä on pitkä kokemus työstä täällä, ja heiltä olen saanut hyviä neuvoja ja rohkaisua pitkäaikaisempaan työhön suuntautumisessa. Myös Israel kaikkine historiallisine nähtävyyksineen on ollut todella hieno juttu. On ollut aikaa tutustua maahan kunnolla, ja pois ei tarvitse lähteä vielä pitkään aikaan.

– On ollut hienoa saada kokea asuminen Suomen ulkopuolella sekä uusiin kulttuureihin tutustuminen. On myös hienoa olla mukana itseä suuremmassa merkityksellisessä työssä, lisää Hanna.

Helpolla eivät lyhytaikaiseen työhön lähteneet ole päässeet, vaan matkaan on kuulunut myös vaikeuksia. Jokaiselle lähteneelle vaikeinta oli kulttuurieroihin tottuminen. Vieras kieli lisäsi vaikeuskerrointa.

– Joskus kyseltiin henkilökohtaisempia asioita, ja tultiin lähemmäs kuin mihin Suomessa olin tottunut. Myös kielimuuri toi haasteita, muistelee Hanna.

Vaikeuksien keskellä oppii kuitenkin paljon uutta. Hanna oppi monenlaista pakolaistyöstä, ja kielitaito parani käytössä. Myös pakolaiskeskuksessa pidetyt raamattutunnit antoivat paljon. Markulle tulivat tutuksi Israelin ilmastoon sopivat rakentamis- ja kunnostusmateriaalit.

– Tärkeimpänä asiana pidän sitä, että olen saanut tietää paljon uusia asioita esimerkiksi juutalaisuudesta uskontona sekä messiaanisesta liikkeestä ja heidän tavoistaan ja historiastaan. Olen myös oppinut jo jonkin verran heprean kieltä sekä paljon asioita Israelin ja Lähi-Idän kulttuureista, kertaa Matti.

Kolmen kuukauden harjoittelujaksoa työalueella edelsivät kahden kuukauden opinnot lähetyskurssilla. Hanna, Markku ja Matti ovat huomanneet käytännössä, miten koulutuksesta oli apua.

– Kurssilla opiskellut asiat ovat helpottaneet sopeutumista huomattavasti, kertoo Matti.

– Kulttuurien kohtaamisen opinnot ovat auttaneet ymmärtämään, kuinka erilaisia länsimaiden ulkopuolelta tulevat ihmiset ovat, joten olen ollut valmiimpi kohtaamaan heitä. Lähetyskurssin aikaiset rukoushetket olivat hyödyllistä harjoitusta pakolaisten kanssa rukoilemista varten, kiittelee Hanna.

Harjoittelujakso Kylväjän työalueilla muutti määräaikaisen työn koulutuksessa olleiden käsityksiä lähetystyöstä.

– Työ on paljon arkisempaa kuin olin sen olettanut olevan. Ainakaan täällä tuloksia ei tule nopeasti, vaan työ on enemmänkin Sanan tarjolla pitämistä oman arjen ja vapaa-ajan keskellä. Kärsivällisyys ja uskollisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia meille työntekijöille, ja työ kantaa hedelmänsä ajallaan, Jumalan suunnitelman mukaisesti. Rukous ja yhteys ovat tärkeimmät työkalut, miettii Matti.

– Työhön liittyy paljon erilaisia elementtejä, kuten sosiaalista apua perheille, yksinäisille ja vanhuksille sekä työtä lasten ja nuorten parissa. Työssä on mahdollisuus toteuttaa laidasta laitaan Vapahtajamme meille antamaa käskyä. Harjoittelujakson aikana käsitys lähetystyön laaja-alaisuudesta vahvistui, pohtii Markku.

– Opin, että lähetystyötä voivat tehdä tavalliset ihmiset, koska sitä tehdään Jumalan varustamana, ei omassa voimassa, kiteyttää Hanna.

Kaikki kolme lyhytaikaisen lähetystyön koulutuksen käynyttä suosittelevat samaa muillekin. Hannan mielestä kynnys lähteä on matala, koska harjoittelujakso on vain kolme kuukautta.

– Kannattaa rukoilla ja kuulostella, kutsuuko Jumala sinua tähän ja ehkä sitten pidempiaikaiseenkin lähetystyöhön.

– Lähettejä avustavien tekijöiden tarvetta lienee kaikilla työalueilla. Tehtävät vaihtelevat alueittain. Jokaiselle, joka tuntee kutsua lähteä ja haluaa antaa aikaansa lyhyeksikin ajaksi, löytyy varmasti sopivaa tekemistä. Ota rohkeasti yhteyttä Pentti Marttilaan ja kysy mahdollisuudesta päästä mukaan kurssille ja sen jälkeen johonkin missä juuri sinua tarvitaan! haastaa Markku.

Seuraava lyhytaikaisen lähetystyön koulutus järjestetään kevään 2020 lähetyskurssin yhteydessä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä koulutuspäällikkö Pentti Marttilaan, pentti.marttila@kylvaja.fi, p. 045 635 0934.