Opetuslapseuttavia leirejä arabiankielellä

Elokuun aikana Pirkko ja Elias Said kiersivät neljällä paikkakunnalla pitämässä opetuslapseuttavia leirejä maahanmuuttajille. Leirien teemana oli Hengen hedelmät ja lihan teot (Gal 5:16–23).

Osanottajien määrä ja leirien pituus vaihteli paikkakunnittain. Leirien aikana kirkastui se, miten tärkeää maahanmuuttajille on saada opetusta omalla äidinkielellään ja omasta kulttuuritaustastaan käsin.

– Osallistujat olivat paikallisten järjestäjien kanssa yksimielisiä siitä, että he haluavat lisää tällaisia leirejä, kertoo Pirkko Said.

– Oli myös hyvin arvokasta solmia yhteyksiä ja verkostoitua eri seurakuntien maahanmuuttajatyön vastuullisten kanssa. Uskomme, että yhteydessä on voima.

Maahanmuuttajat voivat olla suureksi siunaukseksi maallemme, kun heitä ohjataan syvälliseen Kristuksen tuntemiseen ja opetuslapseuteen. Seurakunnat ovat tehneet todella upeaa työtä maahanmuuttajien evankelioimisessa ja pitävät heistä hyvää huolta. Rukoillaan, että opetuslapseuttavien arabiankielisten leirien kautta voidaan olla tukemassa seurakunnissa tehtävää työtä myös tulevina vuosina.