Siunattua Vapahtajan syntymäjuhlaa!

Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme.
This is the Lord’s doing; it is marvellous in our eyes.
Detta är Herrens verk, och förunderligt i våra ögon.
(Ps. 118:23)