Syyskokouksen myötä rukoillen vuoteen 2020

Kylväjän syyskokous kokoontui lauantaina 14.12 Maunulan kirkkoon Helsinkiin. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020 teemalla “Tietä rukoillen”.

– Starttaamme tukevalta perustalta kohti tulevaa vuotta kiitollisin mielin. Innostavien näköalojen edessä etsimme yhteisönä Jumalan johdatusta työn ja organisaation kehittämiseen, jotta osaamme viisasti käyttää ne monet voimavarat, jotka meille on uskottu. Rukouksesta se kaikki lähtee, toteaa lähetysjohtaja Taneli Skyttä.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma sisältää 38 vanhan ja tammikuussa alkavan lähetyskurssin myötä kuuden uuden lähetystyöntekijän lähettämisen.

– Kahdeksan aiemmin palvellutta, nyt kotimaassa olevaa lähetystyöntekijää pyritään lähettämään uudelle työkaudelle, kommentoi ulkomaantyönjohtaja Pentti Marttila.

Vahvistusta saavat Kylväjän työalueet muun muassa Etiopiassa, Japanissa ja pakolaisten parissa Ateenassa.

– Meille on tarjoutunut upeita mahdollisuuksia tukea ja varustaa pakolaiskristittyjä toteuttamaan kutsua toisten pakolaisten siunaamiseksi yhdessä kreikkalaisten kanssa, kuvailee Skyttä.

Yhdistyksen kokous hyväksyi toimintasuunnitelman lisäksi ensi vuoden talousarvion, jonka loppusumma on noin 5 miljoonaa euroa. Hyväksytyn talousarvion kustannuksista 75,5 % kohdistuu ulkomaiseen työhön. Talousarvion tulos on noin 490 000 euroa alijäämäinen. Vuodelta 2019 jää kuitenkin käyttämätöntä testamenttirahoitusta, sillä osa suunnitelluista toiminnoista on siirtynyt vuodelta 2019 vuoteen 2020. Esimerkiksi Itä-Siperian kirkkohanke on jakaantunut kahdelle vuodelle. Alijäämää katetaan muun muassa talvella järjestettävällä Tavara-arpa -kampanjalla, jonka myötä koteihin postitetaan Kylväjän työtä tukeva arpapaketti.

– Ensi vuoden aikana panostetaan erityisesti uusien ja tällä hetkellä heikosti tuottavien lähettäjärenkaiden kehittämiseksi. Erityisesti niiden työalueiden työntekijöiden lähettäjärenkaat, joiden työn jatkumisen tai turvallisuustilanteen vuoksi emme voi kertoa kovin laajasti, kaipaavat vahvistusta. Siinä on lähetysväellä tehtävää täytettävänä, haastaa talousjohtaja Petri Javanainen.

Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Teemu Liikala, Ulla Tulisalo ja Juha Vähäsarja. Heidän valittiin yksimielisesti uudelle kaksivuotiselle kaudelle.