Jeesuksen juutalaisilla juurilla

Miten päästä syventämään ja laajentamaan ymmärrystään siitä, millaisessa kontekstissa Jeesus eli maanpäällisen elämänsä? Mitä tarkoittaa se, että Jeesus syntyi juutalaiseksi ja että Luukasta lukuunottamatta kaikki Uuden testamentin tekstien kirjoittajat olivat juutalaisia? Heidän kaikkien käsitys Jumalasta ja Hänen ilmoituksestaan pohjautui syvästi Vanhan testamentin kirjoituksiin. Mitä messiaanisten juutalaisten usko ja raamatuntulkinta tänä päivänä voisi antaa meille?

Jämsän kirkkoherra Harri Niemelä osallistui marraskuussa 2019 Jerusalemissa Caspari-keskuksen Discovering Jesus in His Jewish Context -kurssille. Se on suunnattu erityisesti teologeille ja hengellisessä työssä toimiville, mutta myös muille aiheesta kiinnostuneille.

– En ole aiemmin osallistunut millekään kurssille Israelissa. Nyt meille tuli vaimoni kanssa mahdollisuus päästä mukaan ja sain järjestettyä työtehtävistä vapaata sopivasti. Opintomatkan erittäin mielenkiintoinen sisältö houkutteli.

Kymmenpäiväinen kurssi sisälsi luentoja, joista osan pitivät Caspari-keskuksen teologit. Isosta osasta luentoja vastasivat eri tavoin Jeesuksen löytäneet messiaaniset juutalaiset teologit ja muutamat palestiinalaiset sekä muut akateemisesti ansioituneet teologit. Oli ilo kuunnella luennoitsijoita, jotka olivat perehtyneet asiaan laajasti ja toisaalta kuulla arjen tason seurakuntatyöstä. Joka päivä tehtiin myös hyvin mielenkiintoisia, vaihtelevia, tavallisen turistimatkan kohteista poikkeavia retkiä mm. Jerusalemissa, Betlehemissä, Qumranissa ja Galileassa. Paikan päällä hyvien opettajien ja oppaiden avulla moni Raamatun teksti avautui uudella tavalla.

– Parasta kurssilla olivat korkeatasoiset opetukselliset sisällöt ja retket. Tärkeitä olivat myös kohtaamiset ja keskustelut kurssin sisällöstä muiden kurssilaisten kanssa. Iso osa 13 pohjoismaisen ja yhden amerikkalaisen kurssilaisen joukosta oli teologeja. Oli myös hienoa ottaa taukoa koti-Suomen kuvioista ja kävellä siellä, missä Jeesuskin käveli.

Harri Niemelä koki oppivansa paljon, mutta hän nostaa muutaman mieleen painuneen esimerkin esille.

– Opin, että tällä hetkellä messiaanisten juutalaisten määrä ei lisäänny juurikaan ortodoksijuutalaisten keskuudessa, vaan ennemminkin maallistuneiden juutalaisten parissa. Juutalaisella kansalla on vahva kansallistunto ja -ylpeys. Messiaaniset juutalaiset rakastavat Jumalan antamaa lakia. Luterilainen kirkko tuntuu olevan heidän keskuudessaan kovin huonossa maineessa. Ajatellaan, että luterilaiset tekevät niin jyrkän eron lain ja evankeliumin välille, etteivät he enää arvosta lakia ollenkaan. Toinen syy huonoon maineeseen johtuu Lutherin juutalaisia vastaan kirjoittamista teksteistä, joita myös natsit aikoinaan käyttivät omiin tarkoitusperiinsä.

Huippuhetkiä kurssin aikana Harri Niemelä koki lisäksi paljon retkillä.

– Käynti Sepforiksessa oli silmiä avaava. Paikka sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Nasaretista, jossa Jeesus asui ison osan elämästään. Todennäköisesti Jeesus kävi Nasaretista käsin töissä Sepforiksessa. Olen kyllä lukenut aiemmin tästä, mutta nyt pääsin näkemään nuo maisemat ja silittelemään kiviä, joita Jeesus mahdollisesti itse oli asetellut paikoilleen. Hieno kohde oli myös Galilean-järven rannalla sijaitseva roomalainen rauniokaupunki, Hippos, jossa Jeesuskin varmasti kävi. Hipposta ei mainita Raamatussa ja siksi sitä ei tunneta niin laajasti. Vuosina 1948–1967 paikka oli aivan Israelin ja Syyrian rajapinnassa. Edelleen siellä oli raivaamattomia miinakenttiä, joiden välitse aidattua polkua pitkin kävelimme Hippoksen kukkulalle auringonlaskun aikaan. Israelin jännitteinen poliittinen tilanne toki näkyy maassa tänä päivänäkin.

Millä tavalla Harri Niemelä näkee hyötyvänsä kurssista työssään pappina ja kirkkoherrana?

– Tällainen kurssi auttaa ymmärtämään, kuinka luterilaisena kristittynä olen vain pieni osa suurta kokonaisuutta; Jeesukseen uskotaan niin erilaisin tavoin monissa eri maissa. Toisaalta se vahvisti luterilaista peruslevollisuutta siitä, että Jeesus on täyttänyt lain puolestani ja sovittanut syntini. Olen yhtä aikaa syntinen ja vanhurskas. Jumalan omaisuuskansan aseman pohtiminen antaa tärkeää näkökulmaa myös seurakuntatyöhön Suomessa. Tein myös löytöjä Raamatun sisällöstä Jeesukseen uskovien juutalaisten raamatunselityksen avaamina. Esimerkiksi kuvaus siitä, kuinka Jeesuksen ajan rabbit odottivat, että kun Messias tulee, niin hän kävelee veden päällä.

Tässä viitataan Danielin kirjan kuvauksiin Herran enkelistä, joka seisoo vesien päällä. Ja liiton arkun kävelemiseen veden päällä vedenpaisumuskertomukseen yhteydessä. Heprean alkuteksti paljastaa tällaisen merkillisen yhteyden. Kun Jeesus käveli veden päällä, hän täytti nämä profetiat.

Harri Niemelä suosittelee vahvasti kurssia teologeille, papeille ja muille, jotka haluavat syventää Raamatun ymmärrystään.

– Jos Raamattua lukee Suomessa, omassa huoneessaan, ja tutkii siihen liittyvää kirjallisuutta, pääsee kyllä pitkälle. Tällainen kurssi antaa kuitenkin sellaista sisäistä ymmärrystä, joka avaa Raamattua aivan toisella tavalla. Casparin kurssi on hyvällä tavalla teologisesti haastava. Kurssi edellyttää riittävän hyvää englanninkielen taitoa, sillä opetuskieli on englanti. Se antaa kuitenkin paljon sellaiselle, joka on jo pidempään pohtinut ja opiskellut uskoon liittyviä asioita.

Seuraava Discovering Jesus -kurssi järjestetään 19.–30.4.2021