Painia urheilutyön kanssa

Paini on Mongolian kansallisurheilulaji. Mongolialaiset painiottelut saattavat venyä hyvinkin pitkiksi. Kumpikaan ottelijoista ei halua luovuttaa tai tehdä virhettä, joka johtaisi kaatumiseen ja tappioon.

Myös Jaakob paini tuntemattoman kanssa yöllä Jabbokin joen rannalla aamunsarastukseen saakka ja periksi antamatta (1. Moos. 32). Palkinnoksi kamppailustaan hän sai Herralta siunauksen. Mongoliassa painitaan tällä hetkellä urheilutyön parissa.

Jaakobin tavoin emme haluaisi vielä luovuttaa ottelua ja irrottaa otetta. Urheilutyö Mongoliassa on muutaman vuoden ajan ollut paikallisten kristittyjen vastuulla. Työtä on jatkettu, mutta näyttää siltä, että alkuinnostus on hiipumassa. Uusia vastuunkantajia urheilukerhojen vetäjiksi on ollut hankalaa löytää ja joillakin paikkakunnilla toiminta on lakannut. Kylväjä haluaa edelleen kannustaa paikallisia jatkamaan urheilutyötä osana seurakuntien tavoittavaa toimintaa. Rukoilemme, että Taivaan Isä lähettäisi innokkaita vastuunkantajia ja että liikuntavuorot eri paikkakunnilla voisivat jatkua. Toivomme, että kärsivällisyys ja uskollisuus työtä kohtaan palkitaan.

Arhangain maakuntakeskuksessa sijaitsevassa Häiriin medee -seurakunnassa urheilutyö jatkuu jousiammuntakerhon merkeissä. Näin talviaikaan kokoontuminen ei onnistu lumentulon ja kylmien ilmojen takia. Kesäisin pienen kaupungin laidalla sijaitseville aroille ja aukioille voi kokoontua harrastamaan jousiammuntaa helposti ja ilman suurempia kuluja.

– Olemme alustavasti keskustelleet Mongolian evankelis-luterilaisen kirkon (MELC) kanssa urheilutyön jatkamisesta ensi vuonna. Urheilutyöstä Arhangaissa vastaa tällä hetkellä yksi seurakuntalaisista, Hoikaa-niminen mies. Olemme suunnitelleet, että jousiammuntakerho voisi jatkaa kokoontumisia maalis-huhtikuussa, kunhan lumet ovat sulaneet ja ilma lämmennyt hieman. Kerho voi jatkaa toimintaa syyskuulle asti, seurakunnan johtoryhmään kuuluva Bajarmunh kertoo.

MELC:n johtaja Purevdorz Zamsran on myös keskustellut urheilutyöstä seurakunnan johtoryhmän jäsenten kanssa. Hän on tarkentanut, että urheilutyön tulee olla suunnitelmallisesti seurakunnan tavoittavaa toimintaa ja urheiluvuoroilla tulee olla rukousta ja hartaus tai raamattuopetus. Tästä myös johtoryhmä haluaa pitää kiinni. Koska Kylväjä on aloittanut yhteistyön MELC:n kanssa, kytkeytyy urheilutyön suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi nykyään myös paikalliseen kirkkoon. Toivommekin, että urheilutyöstä voisi tulla jälleen yksi osa kirkon toimintaa, josta he kokevat omistajuutta.

Mutta palataan vielä Jaakobiin. Painiminen meille tärkeiden asioiden kanssa pitkään vaatii kärsivällisyyttä ja kestävyyttä, kuten Jaakobinkin kohdalla. Emme aina selviä ilman vammoja, mutta niiden rinnalla saamme usein myös siunauksen. Meitä evankeliumin levittämiseen kuuluvien asioiden kanssa painijoita tarvitaan yhä edelleen. Voisiko sinun paikkasi Jumalan valtakunnan työssä olla urheilulähetystyössä ja sen tukemisessa? Oletko ajatellut, että haluaisit yhdistää taitosi urheilussa evankeliumin eteenpäin kertomiseen? Tekijälle riittää töitä tehtäväksi ja painia painittavaksi.

Teksti: Ella Henriksson

Kuvat: Jaakko Tikkanen ja Kylväjä